Enerji kaynaklarının çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına ilişkin izinler, lisanslar ve ihaleler, enerji sözleşmeleri, enerji şirketleriyle kamu arasındaki ihtilaflar, enerjinin ithalatı, ihracatı, kaçakçılığı ve hırsızlığı

shadow

Basın ve ifade özgürlüğü, medya sektöründeki şirketlerinin kamu kurumlarıyla ilişkisi, basın, medya ve internet yoluyla işlenen suçlar, sözleşme ilişkileri, eylemlerden doğan tazmin sorumluluğu, yayın kuralları ihlali yaptırımlarına ilişkin davalar…

shadow

Ulaşım şirketleri, tur operatörleri, seyahat acentaları, oteller ve rehberlere hukuki danışmanlık, telif hakları, ulusal ve uluslararası spor federasyonları, spor kulüpleri, sporcu lisans sözleşmeleri, spor müsabakaları, doping gibi konular…

shadow

Dijital faaliyetler, kişisel verilerin korunması, elektronik ticaret, dijital alanda fikri ve sinai haklar, sanal mülkiyet, bilişim suçu, dijital delil, baz istasyonu, anten, kule kurulumu ve bunların taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi konuları…

shadow

İnşaat sözleşmeleri, imar planlarının iptali ve imar planlarından doğan zararların tazmini, gayrimenkul kamulaştırma, teminat mektupları, tapu tesis, iptal ve tescili, ipotek, yapı denetimi, müteahhitlik, taşeronluk gibi konular…

shadow

Savunma sanayi ihaleleri ve projeleri hukuki temsil ve danışmanlık, ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması ve/veya kontrolü, teknik şartnamelere uygunluğun hukuki denetimi gibi konular…

shadow

Haberler

26

Ara
Genç Avukatlara Güncel Öneriler Av. İ. Güneş GÜRSELER Üstadımız Av. Ali Haydar Özkent’in yetmiş beş yıl önce yazdığı “AVUKATIN KİTABI” isimli eseri ve eserin sonundaki “Genç avukatlarla gizli konuşmalar” başlıklı bölüm kırk yılı aşan meslek yaşamımda yol göstericim olmuştur. Üstadın değerlendirme, yorum ve önerileri bugün geçerli olduğu gibi gelecekte de geçerli olacaktır. Üstadın ...

14

Ağu
Af çıktı mı? Af çıkacak mı? Af yolda mı? sorularının cevabı netlik kazandı. Adına af denilmese de af gibi etki doğuracak yasal düzenleme yapıldı. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenen suçlarda şartlı tahliye (koşullu salıverme) oranı 2/3'ten 1/2'ye düşürüldü. Denetimli serbestlik süresi ise 1 yıldan 2 yıla çıkartıldı. Bu düzenleme sonrası ...

15

Tem
Kurucu ve Yönetici Ortağımız Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan tarafından birlikte kaleme alınan "Constitutional Law in Turkey" isimli eserin 2. baskısı Hollanda merkezli faaliyet gösteren Wolters Kluwer isimli yayınevi tarafından Temmuz 2016'da yayınlandı. Kitabın kapağı, kısa tanıtımı ve içindekiler bölümünü görmek için lütfen ...

05

Kas
Bıçak Hukuk, Daha İyi Yargı Derneğinin kurucuları arasında yerini aldı. Hukuk Büromuz adına yönetici ortağımız Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak İstanbul merkezli olarak faaliyet gösterecek olan Daha İyi Yargı Derneği'nin kuruluş tüzüğünü imzaladı. Genel kanının aksine Yargı, sadece mahkemeler ve yargıçlar değildir. Yargı, uyuşmazlık çözüm kuralları, bu kuralları uygulayan hakim, savcı ...

Etkinlikler

24

Ara
Bıçak Hukuk'un kurucuları arasında yer aldığı "Daha İyi Yargı Derneği" ilk olağan Genel Kurul toplantısını İstanbul Swiss Hotel'de gerçekleştirdi. Toplantıda Bıçak Hukuk'u yönetici ortağımız Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak temsil etti.

08

Haz
Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumunu (The Third International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS-2015)) 11-12 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirdik.  Sempozyum, adli bilişim ve siber güvenliğin teorik ve uygulamalı konularının hukuksal çerçevesi üzerinde yoğunlaşmıştır.  Sunulan tebliğler, sempozyum kitapçığında toplanarak yayınlandı. Sempozyumun organizasyon komitesinde  Prof. Dr. Seref SAGIROGLU (Gazi University, Symposium Chairman), Prof. Dr. ...

Görüş/Düşünceler

Twitter

1. Vekaletname Nasıl Çıkarabilirim?

Bir avukata vekaletname vermeye karar veren kişi, nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla bizzat bir notere giderek, aşağıda ayrıntısı verilen bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun vekaletname çıkarabilir.
Devamı için tıklayınız.

2. Temyiz edilen ceza dosyasının Yargıtay'daki aşamaları nelerdir?

Ceza dosyası yerel mahkemeden öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında dosya kayıt edilir ve bir tebliğname numarası alır.
Devamı için tıklayınız.

3. Suç soruşturması nedir?

Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı “kamu davasının açılması için yeterli şüphe (CMK 170) bulunup bulunmadığını” araştırır. Araştırmaların amacı, şüphelinin, kendisine yöneltilen “suç fiili” bakımından “yeterli” derecede şüphe altında olup olmadığını tespit etmektir.

Yapılan araştırmalar, şüphenin yoğun olduğunu ortaya koymadığı hallerde, veya kovuşturma yapılmasına yer olmadığı anlaşıldığında, Cumhuriyet Savcılığı “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” (CMK 174) verir. Aksi halde, C. savcılığı bir “iddianame” düzenler (CMK 170). Ancak, Cumhuriyet Savcısının düzenlediği iddianame ile, henüz kamu davası açılmış olmaz: kamu davası, “iddianamenin kabulü kararı” ile (CMK 175) açılır.

Savcı, “re’sen araştırma ilkesi” gereğince, “suç işlendiği izlenimi veren hal” varsa, kendiliğinden gerekli araştırmalara başlamaya mecburdur. Soruşturma evresinin başlayabilmesi için, ihbar veya şikayet üzerine veya kovuşturma makamlarının kendiliğinden, “bir suç işlendiği izlenimi veren hali”, öğrenmeleri gerekir.

İhbar, herkesin savcılık, polis veya jandarmaya suç ile ilgili bir bilgi vermesi demektir (CMK 158). Suçtan doğrudan etkilenen kişi tarafından yapılan şikayet ise, soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı olan suçlarda, TCK 73 anlamında ve CMK 158 de gösterilen şekil şartlarına uygun olarak yapılır. Savcı, ihbar veya şikayet dışında kendiliğinden “suç işlendiği izlenimi veren bir hal” bulunduğunu öğrenirse, araştırma ve soruşturmayı başlatabilir. (CMK 160/1).

4. Bir Suç Şüphelisi Olduğum Bildirildi. Karakola, Cumhuriyet Savcılığına Çağrıldım. Ne Yapmalıyım?

Öncelikle sakin olunuz. Bir hukuk devletinde yaşadığınızı ve insan haklarının anayasal güvence altında olduğunu unutmayınız. Ailenize veya yakınlarınıza haber verdikten sonra ilgili kolluk (polis, jandarma) birimine veya Cumhuriyet Savcılığına gidiniz. Hukuki danışmanlık almanızda veya avukatınızla birlikte gitmenizde yarar bulunmaktadır.

“Şüpheli” sıfatıyla ifadeniz alınacaksa ciddi bir durumda olduğunuzu ve özgürlüğünüzden mahrum olmanızla sonuçlanabilecek bir sürecin başladığını unutmayınız. Etrafınızdaki kişiler, hatta bazen memurlar dahi sizi sakinleştirmek için “önemli değil”, “bundan bir şey çıkmaz”, “Savcı seni hemen bırakır” gibi sakinleştirmek amaçlı cümleler kurabilirler. Bunların nezaket amacıyla söylenmiş temenniler olduğunu unutmayınız. Polis veya jandarmaya söylediğiniz ve bu süreçte yaptığınız her şey geri dönülemez sonuçlar doğurabilir. Size tanınan hakları kullanmanız Anayasa güvencesi altındadır. Haklarınızı kullanmaktan çekinmeyiniz. Örneğin; bu kapsamda avukat talep edebilir, bazı delillerin toplanmasını isteyebilirsiniz.