Almanya Masası

Türkiye’nin en önemi ticari ortağı olan Almanya, Türkiye’nin ikili ekonomik ilişkilerinde yadsınamaz bir öneme sahiptir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 35 milyar dolardır. Almanya, Türkiye’nin ürün ve hizmet ihracatında yıllık ortalama 15 milyar dolarlık hacimle birinci sıradadır.

Türkiye’nin en önemi ticari ortağı olan Almanya, Türkiye’nin ikili ekonomik ilişkilerinde yadsınamaz bir öneme sahiptir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 35 milyar dolardır.  Almanya, Türkiye’nin ürün ve hizmet ihracatında yıllık ortalama 15 milyar dolarlık hacimle birinci sıradadır. Bu durum iki ülke arasındaki güçlü ve bütünleşik hukuki ve ticari altyapıya işaret etmektedir.

Almanya’da yaşamakta olan yaklaşık 3 milyonluk Türkiye kökenli nüfus, Türkiye-Almanya arasındaki güçlü ticari bağların kültürel ve demografik ayağını teşkil etmektedir. Almanya’ya halihazırda başarılı bir şekilde entegre olmuş, buna ilaveten Türkiye ile hukuki ve kültürel bağlarını koruyan bu nüfus, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde yüksek önemi haizdir.

Ekonomi başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin tesisi ve güçlenmesinde başat rol oynayan Türkiye kökenli nüfus ve Almanyalı ticaret ortakları kaliteli, güvenilir ve nitelikli bir hukuki hizmeti haketmektedir. Müvekkil menfaatlerini önceleyen ve müvekkil ile işbirliğine önem veren sözkonusu hukuki hizmet, ikili ilişkilere ve müvekkilin Türkiye’deki yatırımlarına artı bir değer katacaktır.

Bıçak Hukuk – Almanya Masası, ticaret merkezi veya yerleşim yeri Almanya olan müvekkillere yerinde hukuki hizmet sunarak, hizmetin nitelik, kalite ve hızını artırmayı amaçlamaktadır. Müvekkillerin Türkiye merkezli iş, işlem ve uyuşmazlıklarının iki ülkenin ticari teamülleri ve hukuki altyapısına hakim hukukçular tarafından müvekkil ile işbirliği halinde yerinde takibi, hızlı ve kaliteli sonuç almada etkili olacaktır. Müvekkil ile masada konuşulan hususların sahada sonuç odaklı uygulanabilmesi, hukuki iş, işlem ve uyuşmazlıkların Almanya ve Türkiye ayaklarının işbirliği ve eşgüdümüne bağlıdır.

Bıçak Hukuk’un bu bağlamda sunduğu hukuki hizmetlerin bazıları şunlardır:

  • Şirketler hukuku (Şirket kurma, şirket sonlandırma, tasfiye ve terkin işlemleri, M&A, müzakereler, idari makamlar nezdinde işlemler vs.)
  • Enerji hukuku (imar planlaması, proje süreci, ÇED raporu, izin ve lisans işlemleri)
  • Fikri mülkiyet hukuku (marka, patent, fikri mülkiyet anlaşmaları, lisans anlaşmaları vs.)
  • Bilgi güvenliği ve verilerin korunması (bilgi güvenliği yönetimi, ISO/ICE 27001, GDPR vs.)
  • Borçlar hukuku (Alacak davaları, maddi ve manevi tazminat davaları vs.)
  • Kişi hukuku (evlenme, boşanma, vesayet, velayet, soybağı vs.)
  • Miras hukuku (miras, vasiyet, tanıma, tenfiz vs.)
  • Taşınmaz hukuku (mülkiyet hakkı, kira sözleşmeleri, Tapu Kadastro işlemleri, tahliye, devir vs.)

Bıçak Hukuk, ülkemizde yatırım yapan öndegelen Alman firmalarına halihazırda hukuki hizmet sunmuş olup, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği web sitesinde tavsiye edilen hukuk firmaları listesinde yer almaktadır ve Alman Türk meslek örgütlerine üyedir.

İrtibat Tel: +49 151 20300347