Ukrayna Masası

24 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanan ve 24 bölgeden oluşan Ukrayna’nın Başkenti Kiev’dir. Ukrayna’nın Türkiye’ye olan coğrafi yakınlığı, 42,4 milyon nüfus, yetişmiş insan gücü, hammadde kaynaklarının zenginliği ve birçok sektördeki yeni yatırım ve modernizasyon ihtiyacı gibi hususlar dikkate alındığında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyük bir potansiyel barındırdığı ortadadır.

24 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanan ve 24 bölgeden oluşan Ukrayna’nın Başkenti Kiev’dir. Ukrayna’nın Türkiye’ye olan coğrafi yakınlığı, 42,4 milyon nüfus, yetişmiş insan gücü, hammadde kaynaklarının zenginliği ve birçok sektördeki yeni yatırım ve modernizasyon ihtiyacı gibi hususlar dikkate alındığında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyük bir potansiyel barındırdığı ortadadır.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari ilişkilerin temel dayanağı iki ülke arasında 4 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan ve 20 Nisan 1994 tarihinde yürürlüğe giren Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasıdır. Türkiye ve Ukrayna arasında ticari ve ekonomik alanda bugüne kadar çok sayıda önemli anlaşma ve protokol imzalanmıştır.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha derinleşerek istenen potansiyelin yakalanması; her iki ülkede de şeffaf ekonomik yapı eksikliğinin giderilmesi, hukuki yapının ve yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması, hukuk sisteminin düzgün işlemesinin sağlanması, geniş ve kapsamlı yapısal reformları uygulayabilmesi, yatırım ortamının istenilen düzeye getirilmesi, yolsuzlukla mücadelenin yeterli ölçüde yapılması gibi hususlarda mesafe alınmasına bağlıdır.

Ukrayna’da vergi ve dış ticaret mevzuatı başta olmak üzere hukuksal düzenlemelerde çok sık değişiklik yapılması, firmalarımızın ticari işlemlerinde belirsizlik yaratmakta ve finansman açısından sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, salt güvene dayalı olarak birçok firmamızın sözleşme yapmadan ticari işlemlere girişmeleri ve birkaç denemeden sonra muhtelif sıkıntılarla karşılaştıkları bilinmektedir. Herhangi bir ticari ihtilaf durumunda hukuki yolların etkin ve verimli kullanılabilmesi açısından ticari ilişkilerin başlama noktasından itibaren önleyici hukuki danışmanlık hizmeti alınması tarafımızca önerilen yoldur. İleride doğabilecek muhtemel sorunlar ancak bu yolla  bertaraf edilebilir.

Hukuk Büromuz Ukrayna Masası Ekibi, hem Ukrayna’dan Türkiye’ye hem de Türkiye’den Ukrayna’ya yatırım yapmak isteyen şahıs veya şirketlere ana dillerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Hem Türk hem Ukrayna kültürüne hakim olan ve daha önce Ukrayna menşeili birçok şirketin Türkiye’deki yatırım sürecini yönetmiş olan Ukrayna Masası ekibimiz, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen ve/veya yapmış olan yabancı müvekkillerimize Türk hukukunun uygulanması konusunda hizmet vermekte olup, aynı şekilde Ukrayna’da yatırım yapmak isteyen Türk müvekkillerimize ise Ukrayna’da yatırım süreci boyunca en kapsamlı şekilde hukuki destek sunmaktadır. Bu şekilde ekibimiz, özellikle ekonomik açıdan Türk-Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, ekibimiz, Türkiye’de yaşayan Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’deki hukuki sorunlarını çözüme ulaştırmaları için en üst seviyede hizmet sunmaktadır.