Kişisel Verileri Koruma (KVK) Hukuku

“Kişisel Veri Sorumluları Sicili” (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün son günü altı ay daha uzatılarak 31.12.2019’dan, 30.06.2020’ye ertelendi. Kişisel veri, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak kaydıyla bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade eder. Bu bağlamda adı-soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel verilerdir.