Avukatlarımızı Tanıyalım!

Hukukun çeşitli alanlarına hakim, farklı deneyimler ve uzmanlıklarla donanımlı, müvekkillerimize özel çözümler sunmak için çalışan, her biri alanında eşsiz deneyimlere sahip, farklı hukuk dallarında uzmanlaşmış, müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir bilgi birikimine sahip, müvekkillerimizin sorunlarına etkin bir şekilde yaklaşmak ve hızlı çözümler sunmak için kapsamlı araştırma ve analiz süreci yürütme becerisine sahip, müvekkillerimize yasal süreçlerde rehberlik eden, müvekkil sorunlarının çözümüne odaklı avukatlarımız hakkındaki bilgiler bu kısımda yer almaktadır.

Emekli öğretim üyesi, Akademisyen, Tahkim hakemi, Resmi arabulucu, Serbest avukat, Eğitimci, Eğitmen, Yazar, Hukuk Danışmanı, Hukuk uygulayıcısı, Türkçe ve İngilizce dillerine eserler veren, Liderlik yeteneklerine sahip, ticari ceza hukuku, uluslararası ceza hukuku, beyaz yaka suçları, kara paranın aklanması, dolandırıcılık, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, sahtecilik gibi mali suçlar, suçluların iadesi, interpol kırmızı bülten, yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, gözlem altına alma, zorla karakola veya adliyeye getirme, zor kullanma, arama, elkoyma, ifade alma, sorgulama, bilgi alma, yüzleştirme, teşhis, vücut muayenesi ve vücuttan örnek alma, telefon dinleme, ortam dinlemesi, teknik izleme, elektronik veri izleme, gizli soruşturmacı istihdamı, malvarlığının dondurulması gibi alanlarında uzman hukukçu.Detaylı Bilgi

shadow

Prof. Dr. Vahit Bıçak İle İletişim

Arabulucu Avukat Prof. Dr. Vahit BIÇAK ile iletişim formu ve/veya sosyal medya hesapları vasıtasıyla irtibat kurabilirsiniz.

shadow

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, avukatlık stajını ise İstanbul Barosunda tamamlamıştır. Adalet Bakanlığı sicillerine kayıtlı Uzman Arabulucu ve Uzlaştırmacıdır. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) akredite tahkim hakemidir. Serbest avukatlık yanında arabuluculuk, tahkim hakemliği ve uzlaştırmacılık faaliyetlerini de sürdürmektedir.
Detaylı Bilgi

shadow

Av. Ayşe BIÇAK ERTEKİN İle İletişim

Avukat Arabulucu Ayşe BIÇAK ERTEKİN ile iletişim formu ve sosyal medya vasıtasıyla irtibat kurabilirsiniz.

shadow

Sigorta hukuku, bilişim hukuku, sağlık hukuku, medikal hukuku, fikri mülkiyet (marka, patent, tasarım, telif) hukuku, İngilizce ve Türkçe sözleşme hazırlama, çok uluslu sözleşmeler ve uyuşmazlıklar, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konuları ilgi ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır.
Detaylı Bilgi

shadow

Av. Beyza Gözde BIÇAK İle İletişim

Avukat Beyza Gözde BIÇAK ile iletişim formu ve sosyal medya vasıtasıyla irtibat kurabilirsiniz.

shadow

Uluslararası ticaret hukuku, rekabet hukuku, dambing ve subvansiyon hukuku, internet hukuku, çok uluslu sözleşmeler ve uyuşmazlıklar, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, şirket birleşme ve devralmaları, Büyükelçiliklere hukuki danışmanlık, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen şirketlere yatırım danışmanlığı gibi alanlarda uzmanlaşmıştır.
Detaylı Bilgi

shadow

Av. Vahdet Talha BIÇAK İle İletişim

Avukat Vahdet Talha BIÇAK ile iletişim formu ve sosyal medya vasıtasıyla irtibat kurabilirsiniz.

shadow

Ağırlıklı olarak şirketler, veri koruma, ticaret, enerji, gayrimenkul ve yatırım hukuku konularına odaklanmaktadır. Türkiye’deki çeşitli yerel, çok uluslu şirketlere ve yabancı Büyükelçiliklere, konsolosluklara ve ticari ataşeliklere danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir. Melih Burak, meselelere gerçekten pragmatik yaklaşan, ticari bilinci yüksek, sonuca odaklı bir şekilde işleri halletmeyi başaran sağlam, güvenilir, gerçekçi ve cana yakın bir avukattır.
Detaylı Bilgi

shadow

Av. Melih Burak BIÇAK İle İletişim

Avukat Melih Burak BIÇAK ile iletişim formu ve sosyal medya vasıtasıyla irtibat kurabilirsiniz.

shadow

Hukuka aykırı idari işlemler hakkındaki iptal davaları, idarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat yargı (tazminat) davaları, idari cezalara karşı itiraz ve iptal davaları, imar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, imar davaları, Belediye kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, kamulaştırma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, kamulaştırma davaları, kamu ihale hukukuna ilişkin davalar, kamu görevlisi disiplin mevzuatına ilişkin konular, yoğunlaştığı alanlardandır.
Detaylı Bilgi

shadow

Av. Ahmet Cumhur KORKMAZ İle İletişim

Avukat Ahmet Cumhur KORKMAZ ile iletişim formu ve sosyal medya vasıtasıyla irtibat kurabilirsiniz.

shadow