Adli Süreç Yönetimi

Adli süreç kapsamında soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına ve bu aralıktaki tüm mahkeme aşamaları hakkında bilgilendirme yer almaktadır.