Ticaret ve Şirketler Hukuku

Yerli ve yabancı bayraklı gemi alım ve satımları, gemi tamiri, gemi ve yat inşa sözleşmeleri, gemi finansman ve teminat sözleşmeleri, ipotek tescilleri, gemi tutuklamaları, gemilerin icradan satışları, çarter partiler, konişmentolar, yük hasarları, kirlilik, kurtarma, müşterek avarya, çatma, deniz iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi, denizcilik şirketlerine özgü KVKK uygulama ve çalışmalarının yapılması, yerli ve yabancı ve off-shore denizcilik şirketlerinin kurulması ve yapılarının oluşturulması, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi gibi deniz ticaret hukuku kaynaklı her türlü konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.