Raporlar

Şirketlerin, kuruluşların ve kurumların hukuki yapılarının belirlenmesi, kuruluş sonrasında faaliyetlerin sorunsuz yürütülmesini sağlayacak izinlerin alınması için yerine getirilmesi gereken yasal koşulların tespiti, karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel hukuki konular hakkında analiz ve değerlendirmeler, mali sorumluluklar, vergilendirmedeki farklılıklar, ulusal veya küresel kredi sağlama olanakları gibi konularda talep üzerine yaptığımız analiz ve incelemeler, rapor formatında ilgililerin bilgilerine sunulmaktadır.