Büromuz UYAP e-dava sistemini aktif olarak kullanmaktadır. Mesai saatleri sınırlaması olmaksızın UYAP Avukat portalına on-line bağlanarak e-dava ve icra takibi (e-takip) açabilmekteyiz. Yetkilerimiz dâhilinde sistemdeki vekâletimiz bulunan açık ve kapalı dava ve hukuk d.iş dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmekteyiz.

Dava dosyalarından suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak (mazeret, cevap, vekalet vs.) gönderebilmekte, safahat bilgilerini ulaşabilmekte, duruşma günlerini sorgulayabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte, on-line harç ve masraf ödeyebilmekteyiz. Dava bilgilerinden anında bilgi alabilmekte, icra müdürlüklerinde borçlunun MERNİS adresini sorgulayabilmekteyiz.

Comments

No comments yet.

Send Comment