Savunma & Güvenlik & Havacılık

Savunma, güvenlik ve havacılık sektörü son yıllarda kapsamlı bir dönüşüm geçirmektedir. Sektörde birçok farklı girişimde bulunan, Dünya ölçeğinde rekabet eden ürünler sunan ve uluslararası projelerde kilit roller üstlenen savunma, güvenlik ve havacılık şirketleri adını duyurmaya başlamıştır. Nitelikli iş gücü ve üstün teknoloji altyapılarıyla bu sektörlerdeki aktörler, çok sayıda ülkeye yerel gereksinimlerini karşılayan küresel çözümler sunabilmektedir. Özgün tasarım geliştirmekten yurt içi üretime, modernizasyondan modifikasyona, Ar-Ge çalışmalarından uluslararası projelere kadar savunma, güvenlik ve havacılık sektörünün pek çok kritik alanında bariz ilerlemeler mevcuttur.

Havacılık sektörü, büyük bir gelişim içerisindedir. Havayolu şirketlerinin 2004 yılında 34 milyon olan yolcu sayısı 2018 yılında, 97,2 milyon uluslararası yolcu dâhil olmak üzere 210,2 milyona yükselmiştir. Havayolu filo büyüklüğü, 2003 ve 2018 yılları arasında 162’den 515’e çıkarken sivil uçak sayısı da 626’dan 1.404’e yükselmiştir. Aynı dönemde, sivil havacılık iş hacmi 2,2 milyar ABD dolarından 21 milyar ABD dolarına çıkmıştır. Türkiye sivil havacılık alanında merkez olmayı hedeflemektedir. İstanbul’da inşa edilen yeni İstanbul Havalimanı, yılda 200 milyon yolcu kapasitesi ve yaklaşık 350 destinasyona yapılması planlanan uçuşlarla sivil havacılık sektöründe önemli bir merkez olma iddiasındadır.

Havacılık sektörünün aktörleri arasında yer alan havayolu şirketleri, havalimanı (terminal) işletmecileri, hava taksi işletmeleri, zirai havacılık işletmeleri, balon işletmeleri, uçuş, havacılık güvenliği ve kabin memuru eğitim hizmetleri işletmeleri, yer hizmeti kuruluşları, heliport işletmeciler, kargo ve turizm acenteleri ve benzer kurum ve kuruluşlar, uçuş eğitmenleri, pilot, hostes, yer hizmetleri ve diğer teknik personel ile bunlardan hizmet alanlara hukuk hizmetleri sağlamaktayız.

Sivil havacılık sektöründe hizmet verdiğimiz konulardan bazıları;

 • Türk sivil havacılık mevzuatı çerçevesinde sivil havacılık şirketlerine sorun önleyici danışmanlık,
 • Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol regülasyonlarına uyum,
 • Uçak leasing sözleşmeleri hazırlanması,
 • Uçak tedarik sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Havalimanı gümrüksüz ve gümrüklü alan işletme, alt işletme, kira-hizmet sözleşmeleri
 • Hava araçları finansmanı ve teminatlandırma işlemleri
 • Hava personeli sözleşmeleri
 • Hava taşıma şirketlerine ticari danışmanlık
 • Yabancı personel istihdamı ve sorumluluk
 • Hava aracı ve hava taşıma sigortaları,
 • Hava taşıma sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar
 • Hava kazalarından doğan ceza davaları,
 • Uçak kazasından doğan sigorta davaları,
 • Hava taşıtları üzerindeki mülkiyet ve ayni hak davaları,
 • Rekabet hukuku davaları

Comments

No comments yet.

Send Comment