Hakkımızda

Ulusal, bölgesel ve küresel şirketlere, kuruluşlara ve kişilere uzmanlık alanlarımızda uyuşmazlık önlemeye yönelik hukuk danışmanlığı, uyuşmazlık çözüm süreçlerinde ise arabuluculuk, arabuluculukta taraf vekilliği, mahkemelerde taraf vekilliği ve avukatlık, tahkim hakemliği, tahkimde taraf vekilliği, hukuki konularda mütalaa ve hukuki konularda eğitim hizmetleri vermekteyiz.

Küresel, bölgesel ve ulusal şirketlere, kuruluşlara ve kişilere uzmanlık alanlarımızda uyuşmazlık önleyici hukuk danışmanlığı, uyuşmazlık çözüm süreçlerinde ise arabuluculuk, arabuluculukta taraf vekilliği, mahkemelerde taraf vekilliği ve avukatlık, tahkim hakemliği, tahkimde taraf vekilliği, hukuki konularda mütalaa ve hukuki konularda eğitim hizmetleri vermekteyiz.

Uluslararası, bölgesel ve ulusal hukuka ilişkin inceleme, araştırma ve tecrübeye dayalı hukuk hizmetlerimizi sunarken teknolojinin imkan sağladığı görsel (video konferans) veya işitsel (sesli konferans) iletişim teknolojilerinin elverdiği tüm olanakları kullanmaktayız. Danışanlarımız veya müvekkillerimiz, Dünyanın, bölgemizin veya ülkemizin neresinde olurlarsa olsunlar hizmetlerimizden uzaktan erişim yoluyla yararlanabilmektedir.

Muhtemel ihtilafları önlemek veya  en aza indirmek gayesiyle müvekkillerimize sunduğumuz  dinamik, etkili ve önleyici danışmanlık hizmetlerimizin yanında, uyuşmazlık çözüm süreçlerinde arabuluculuk, tahkim veya mahkemelerde dava takibi hizmetleri de sunmaktayız. Başarının sırrı, doğru bilgiye hızlı erişimdir. Müvekkil ihtiyaçları tam ve eksiksiz tanımlayarak yüksek standartlarda, kaliteli, hızlı ve sonuç odaklı esasına dayanan bir çalışma anlayışı benimsemiş bulunuyoruz. Güvenilirlik, itibar, etik değerler ve kalite standartları gibi unsurlar, vazgeçilmezlerimiz oluşturur.

Hizmet dilleri

Büromuz, kurumsal hizmetlerini Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Lehçe, Arapça başta olmak üzere birçok farklı dillerde vermektedir.

Yüksek Kaliteli Hizmet

Hukuk büromuz, müvekkillerine yüksek kalitede hukuk hizmetleri sunar. Hizmetlerimiz, uzmanlık, deneyim ve güncel hukuk bilgisine dayanır. 

Profesyonel İmaj

Hukuk büromuz, profesyonel imajımızı sürdürmek için titizlikle çalışır. Bu çerçevede; güvenilirlik, saygınlık, düzgün iletişim ve etik değerlere uyum öncelikli değerlerimizdir. 

Hukuki Yetkinlik

Hukuk büromuz, çalışanlarının hukuki yetkinliklerini sürekli geliştirir. Mevzuat ve içtihat değişiklikleri günü gününe takip edilir, yeni mevzuat hükümlerine uyum sağlanır ve müvekkillerine en iyi çözümleri sunmak için bilgi birikimini güncel tutar.

İyi İş Yönetimi

Hukuk büromuz, iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetir. İyi iş yönetimi, zaman yönetimi, kaynakları etkin kullanma, dosya yönetimi ve verimlilik açısından iyi uygulamaları içerir.  

Teknolojik Altyapı

Hukuk büromuz, teknolojik gelişmeleri takip eder ve hukuki süreçleri daha verimli hale getiren uygun teknolojik altyapıyı kullanır. Teknolojik altyapı, dosya yönetimi, hukuki araştırma, belge paylaşımı ve iletişim gibi alanları içerebilir. 

Ekip Çalışması

Hukuk büromuz, çalışanlar arasında etkin bir ekip çalışması kültürü oluşturur. İşbirliği, bilgi paylaşımı ve takım ruhu, hukuki projelerin başarıyla yürütülmesini sağlar. 

İç Denetim ve Uyum

Hukuk büromuz, iç denetim süreçlerini ve uyum mekanizmalarını etkin bir şekilde uygular. Hukuki standartlara, mevzuat düzenlemelerine ve etik kurallara uyumlu davranışlar teşvik edilir ve ödüllendirilir.  

Comments

No comments yet.

Send Comment