Permis, licences et appels d’offres pour l’extraction, la production, l’établissement de centrales électriques, les contrats énergétiques, les différends entre les sociétés énergétiques et le public, l’importation, l’exportation, la contrebande et le vol d’énergie

shadow

Liberté de la presse et d’expression, relation des entreprises du secteur des médias avec les institutions publiques, délits commis par le biais des médias, des médias et d’Internet, relations contractuelles, responsabilité de l’indemnisation résultant des actions, violations des règles de radiodiffusion…

shadow

Conseil juridique aux entreprises de transport, voyagistes, agences de voyage, hôtels et guides, droit d’auteur, fédérations sportives nationales et internationales, clubs sportifs, accords de licence sportive, compétitions sportives, dopage…

shadow

Activités numériques, protection des données personnelles, commerce électronique, droits intellectuels et industriels dans le domaine numérique, propriété virtuelle, criminalité informatique, preuves numériques, station de base, antenne, installation de tours et placement sur immeubles…

shadow

Contrats de construction, annulation des plans de zonage et compensation des pertes résultant des plans de zonage, expropriation immobilière, lettres de garantie, titre de propriété, annulation et enregistrement, hypothèque, inspection du bâtiment, passation de marchés, sous-traitance…

shadow

Appels d’offres et projets de l’industrie de la défense tels que la représentation et le conseil juridiques, la préparation et / ou le contrôle des contrats nationaux et internationaux, le contrôle juridique du respect des spécifications techniques…

shadow

10

Juin
Emlak ilan siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayımlanan emlak ilanlarına yönelik düzenleme hakkında  temel hususları ihtiva eden bilgilendirme aşağıdaki satırlarda yer almaktadır. Internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 31.05.2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ...

13

Mai
Türkiye coğrafik konumu ve jeopolitik özelliklerinden dolayı dünya tarihinde her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. 21. Yüzyıla geldiğimizde ise bu özelliklerinden dolayı Türkiye’nin yavaş yavaş Ortadoğu’nun, Afrika’nın ve Asya’nın merkezi olmaya başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda farklı sebeplerle milyonlarca insan göçü alan Türkiye yabancılar için gözde bir konum haline ...

Twitter

Error: Please set your Twitter oAuth API Keys on Control Panel > Global Settings > API Keys page. (Twitter said: Could not authenticate you.)
1. Vekaletname Nasıl Çıkarabilirim?

Bir avukata vekaletname vermeye karar veren kişi, nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla bizzat bir notere giderek, aşağıda ayrıntısı verilen bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun vekaletname çıkarabilir.
Devamı için tıklayınız.

2. Temyiz edilen ceza dosyasının Yargıtay'daki aşamaları nelerdir?

Ceza dosyası yerel mahkemeden öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında dosya kayıt edilir ve bir tebliğname numarası alır.
Devamı için tıklayınız.

3. Suç soruşturması nedir?

Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı “kamu davasının açılması için yeterli şüphe (CMK 170) bulunup bulunmadığını” araştırır. Araştırmaların amacı, şüphelinin, kendisine yöneltilen “suç fiili” bakımından “yeterli” derecede şüphe altında olup olmadığını tespit etmektir.

Yapılan araştırmalar, şüphenin yoğun olduğunu ortaya koymadığı hallerde, veya kovuşturma yapılmasına yer olmadığı anlaşıldığında, Cumhuriyet Savcılığı “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” (CMK 174) verir. Aksi halde, C. savcılığı bir “iddianame” düzenler (CMK 170). Ancak, Cumhuriyet Savcısının düzenlediği iddianame ile, henüz kamu davası açılmış olmaz: kamu davası, “iddianamenin kabulü kararı” ile (CMK 175) açılır.

Savcı, “re’sen araştırma ilkesi” gereğince, “suç işlendiği izlenimi veren hal” varsa, kendiliğinden gerekli araştırmalara başlamaya mecburdur. Soruşturma evresinin başlayabilmesi için, ihbar veya şikayet üzerine veya kovuşturma makamlarının kendiliğinden, “bir suç işlendiği izlenimi veren hali”, öğrenmeleri gerekir.

İhbar, herkesin savcılık, polis veya jandarmaya suç ile ilgili bir bilgi vermesi demektir (CMK 158). Suçtan doğrudan etkilenen kişi tarafından yapılan şikayet ise, soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı olan suçlarda, TCK 73 anlamında ve CMK 158 de gösterilen şekil şartlarına uygun olarak yapılır. Savcı, ihbar veya şikayet dışında kendiliğinden “suç işlendiği izlenimi veren bir hal” bulunduğunu öğrenirse, araştırma ve soruşturmayı başlatabilir. (CMK 160/1).

4. Bir Suç Şüphelisi Olduğum Bildirildi. Karakola, Cumhuriyet Savcılığına Çağrıldım. Ne Yapmalıyım?

Öncelikle sakin olunuz. Bir hukuk devletinde yaşadığınızı ve insan haklarının anayasal güvence altında olduğunu unutmayınız. Ailenize veya yakınlarınıza haber verdikten sonra ilgili kolluk (polis, jandarma) birimine veya Cumhuriyet Savcılığına gidiniz. Hukuki danışmanlık almanızda veya avukatınızla birlikte gitmenizde yarar bulunmaktadır.

« Şüpheli » sıfatıyla ifadeniz alınacaksa ciddi bir durumda olduğunuzu ve özgürlüğünüzden mahrum olmanızla sonuçlanabilecek bir sürecin başladığını unutmayınız. Etrafınızdaki kişiler, hatta bazen memurlar dahi sizi sakinleştirmek için “önemli değil”, “bundan bir şey çıkmaz”, “Savcı seni hemen bırakır” gibi sakinleştirmek amaçlı cümleler kurabilirler. Bunların nezaket amacıyla söylenmiş temenniler olduğunu unutmayınız. Polis veya jandarmaya söylediğiniz ve bu süreçte yaptığınız her şey geri dönülemez sonuçlar doğurabilir. Size tanınan hakları kullanmanız Anayasa güvencesi altındadır. Haklarınızı kullanmaktan çekinmeyiniz. Örneğin; bu kapsamda avukat talep edebilir, bazı delillerin toplanmasını isteyebilirsiniz.