Bilişim Hukuku

Kişi, kurum, STK ve şirket uygulamalarının bilişim hukuku ilke, prensip ve standartlarına’na göre durumunu ortaya koymak ve mevcut durumu iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek, kullanılan verilerin içeriğini saklama ve kullanma yönteminin değerlendirilmesi, bilişim hukukuna aykırı hususlar varsa bunların tespiti ve mevzuata uyumun sağlanması, sunulan hizmetlerden bazılarını oluşturmaktadır.