Sorun Önleme: Kişilerin ve Şirketlerin İtibarlarının Korunması

Ulusal ve uluslararası hukuk sisteminin onaylamadığı ve yaptırıma bağladığı davranışların neler olduğu, meşru davranışlarının sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğinin önceden bilinmesi, kişilerin ve şirketlerin suç soruşturma riskiyle karşı karşıya kalma risklerini önemli ölçüde azaltır.