Sorun Önleme: Kişilerin ve Şirketlerin İtibarlarının Korunması

Ulusal ve uluslararası hukuk sisteminin onaylamadığı, haksız fiil ya da suç olarak isimlendirdiği ve yaptırıma bağladığı davranışların neler olduğu, meşru davranışlarının sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğinin herhangi bir adım atılmasının öncesinden bilinmesi, şirketlerin ve kişilerin yargısal süreçlerle karşı karşıya kalma risklerini önemli ölçüde azaltır.