Tahkim Hizmetleri

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığıyla nihai olarak çözümlenmesidir. Tahkim, uyuşmazlıkları devlet mahkemelerine göre daha hızlı, etkin ve hesaplı bir şekilde çözümlenmesini sağlar. Tahkim sonucunda verilen hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilir. Hakem kararları, temyize gidilmeksizin derhal icra edilir. Bıçak Hukuk, gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların ad hoc veya kurumsal tahkim yoluyla bağlayıcı, nihai ve icra edilebilir olarak çözümlenmesi için yargılama hizmeti veya tahkimde taraf vekilliği hizmeti sunmaktadır.

Tahkim, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği konularda, uyuşmazlıkların yerel mahkemeler yerine, hakemler tarafından çözüme kavuşturulması olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası alanda iş yapan şirketler, aralarında imzalayacakları bir tahkim anlaşması ile, doğmuş veya doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünü nihai olarak hakemlere bırakabilirler. Tahkim yargılaması neticesinde, devlet yargılamasında olduğu gibi, bağlayıcı ve icra edilebilir kararlar alınmaktadır. 

Tahkim, hızlı ve nitelikli uyuşmazlık çözümü arayan şirketler açısından sıklıkla başvurulan bir yargılama olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle uluslararası alanda iş yapan şirketler, kanunlarını bilmedikleri ülkelerde haklarını aramaya çalışmaktan kaçınmak adına, bağımsız ve tarafsız tahkim kurumlarını uyuşmazlık çözümünde yetkilendirmektedirler.

Deneyim

Bıçak Hukuk olarak, tahkim alanında önemli bir deneyime sahibiz. ICSID ve ICC dahil olmak üzere önde gelen birçok farklı tahkim kurumu nezdinde yapılan yargılamalarda ve ad hoc tahkimde sektörde lider şirketleri taraf vekili olarak temsil ettik. Bu alandaki uzmanlığımız, tahkim konusunda eğitimli kadromuz ve 20 yıllık ulusal ve uluslararası deneyimizden gelmektedir.

Bıçak Hukuk olarak amacımız, tahkim yargılamasının hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlandırılması ve neticede icra edilebilir kararlar alarak müvekkillerimizin menfaatlerinin korunmasıdır.  Bu kapsamda, gerek yatırım tahkimi gerek ticari tahkim alanındaki uyuşmazlık çözümlerinde müvekkillerimize nitelikli ve uzman çözümler sunuyoruz.

Hizmetlerimiz

Tahkim alanındaki hizmetlerimiz kapsamında:

  • Tahkim yargılamasına dayanak olan tahkim anlaşmalarının düzenlenmesi,
  • Tahkim yargılamasında taraf vekilliği, uyuşmazlığın müvekkilin çıkarları doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde çözülmesi,
  • Hakem yargılaması neticesinde verilen kararlara karşı başvuru iptal davası gibi başvuru yollarına gidilmesi,
  • Tahkim yargılaması neticesinde alınan yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,
  • Tahkim kararlarının icra edilmesi 

alanlarında müvekkillerimize kapsamlı çözümler sunmaktayız. Bıçak Hukuk olarak, ulusal ve uluslararası tahkimde her zaman yanınızdayız.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Comments

No comments yet.

Send Comment