Ticari ve Ekonomi Ceza Hukuku

İşletmelerin ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bireylerin ve şirketlerin ticari ve ekonomik suçlarıyla ilgili sorunlarını ele alıp müvekkillere hukuki danışmanlık, temsil ve savunma hizmetleri sunmaktayız. Kara paranın aklanması, vergi veya gümrük kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, kartel oluşumu, ticari sırların ihlali gibi suçlarla ilgili davalarda, avukatlarımız, müvekkillerimizin haklarını korumak ve adil bir savunma sağlamak için delilleri toplar, hukuki stratejiler geliştirir ve mahkemelerde müvekkillerini temsil eder.