Tarihçe

2002 yılından beri ulusal, bölgesel ve küresel şirketlere, kuruluşlara ve kişilere uzmanlık alanlarında hukuk danışmanlığı, arabuluculuk, avukatlık, mütalaa ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Büromuz, 15 Temmuz 2002 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

İlk ofisimiz, Ankara Hakimevi’nin yanında yer almaktaydı. İşlerimizdeki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan daha geniş mekan ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2006 yılında Çetin Emeç Bulvarı’ndaki, halen de Arabuluculuk Merkezi olarak kullanmakta olduğumuz, yeni büromuza taşındık. 2013 yılında ofis mekanımızı daha da genişleterek, “daire hukuk bürosundan” “müstakil kat hukuk bürosu” haline geldik. 2016 yılından itibaren ise faaliyetlerimizi Next Level Loft Ofis’de “plaza hukuk bürosu” olarak sürdürmekteyiz.

Global Hizmetler

Kuruluşumuzun hemen ardından, ülkemizin hatırı sayılır ölçekteki barajlarını inşa eden İngiltere’nin en büyük ve en köklü inşaat firması hukuki danışmanlık hizmeti sunduğumuz ilk müşterilerimiz arasında yer aldı. İnşaat yapım sözleşmeleri, uluslararası makamlar nezdinde ihtilafların çözümü ve uluslararası tahkim süreçleri gibi konularda eşsiz deneyimler kazandık.

Başta Kazakistan olmak üzere Dünya’nın pek çok bölgesinde petrol kuyusu açan ve işleten bir Amerikan şirketinin ülkemizde petrol arama ve çıkarma izni alma işlemlerini Türk makamları nezdinde takip ederek enerji sektörüne adım attık. Ardından, elektrik ve doğalgaz üretim ve dağıtım alanlarında faaliyet gösteren, tekel konumunda olan ve özelleştirme kapsamında bulunan ülkemiz KİT’lerine hizmet sunduk. Enerji sektöründeki hukuki danışmanlık hizmetlerimiz enerji üretimi ve dağıtımı alanında yatırım yapmak üzere ülkemize gelen Almanya’nın en büyük enerji üretim ve dağıtım şirketine verdiğimiz danışmanlık hizmetleriyle devam etti.

Tavsiye Edilen Hukuk Bürosu

2010 yılından itibaren Büromuz, başta ABD, Almanya, Kanada, Avusturya, Hollanda, Romanya, Polonya, Macaristan, Malezya, Endonezya Büyükelçilikleri olmak üzere birçok Büyükelçilik ve Konsolosluklar tarafından kendi ülke vatandaşlarına tavsiye edilen hukuk büroları arasında yerini aldı. Yine bu dönemde, bazı Büyükelçiliklerin hukuki danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamaya başladık.

2011 yılında, ülkemiz iletişim piyasasına çok iddialı olarak giren Rus arama motoru şirketine Türk hukukuyla ilgili ihtiyaç duydukları hukuki danışmanlık hizmetlerini sunarak bilişim sektörüne adım attık.

Yurtdışında Türk Yatırımcılar

2012 yılından itibaren, Türk yatırımcıların dünyanın çeşitli şehir ve ülkelerinde karşılaştıkları hukuki sorunlarını takip etmeye başladık. ABD, İngiltere, İspanya, Ukrayna, Tunus gibi ülkelerde Türk şirketlerinin ticari ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlara, ilgili ülkelerdeki avukatlık firmalarıyla gerçekleştirdiğimiz ikili işbirliği çerçevesinde, çözümler ürettik. Türk armatörlere ait gemilerin yabancı limanlarda ve karasularındaki işlemlerinin takibini gerçekleştirdik. Ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin Türkiye distribütörleriyle yaşadıkları sorunların uluslararası merciler önünde uzlaşma, tahkim veya dava yollarıyla çözüme kavuşturulması süreçlerinde hizmet sunduk. Bu dönemde, uluslararası boyutu olan işlerimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilmek için birçok uluslararası “network” e üye olduk.

Turizm Sektörü

2012 yılında, global faaliyetlerimiz yanında, ulusal faaliyetlerimiz de devam etti. Turizm sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda beş yıldızlı otelin ortaklık yapıları ve ortakları arasında baş gösteren ihtilafları gidermek için arabuluculuk ve dava süreçlerini takip etmeye başladık.

Limited ve anonim şirket suçlarını içeren ticari ceza hukuku alanında, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık gibi suçlarla ilgili olarak, şirketlere önleyici danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz kuruluşumuzdan bu yana her geçen yıl artarak devam etmektedir.

İnşaat, enerji, sivil havacılık, denizcilik, turizm gibi bir çok sektörde yerli ve global yatırımcılara rehberlik etme, ortaklık kurulmasını kolaylaştırma, kapsamlı sözleşmeler hazırlamak suretiyle olası ihtilafları önleme, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını müvekkil menfaatleri doğrultusunda etkin bir şekilde kullanma  istikametinde çalışmalarımız vizyonumuz ve misyonumuz ışığında devam etmektedir.