Bordrolar imzalı olsa bile gerçek ücret üzerinden ödeme yapılmamış ise gerçek ücret üzerinden hesaplama yapılıp tahakkuklar mahsup edilmelidir.