İşçi ücretinin fesihten sonra ödenmiş olması işçinin fesihte haklılığını ortadan kaldırmaz.