HMK’nun 20. maddesinde; görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde yapılacak işlemler takip hukukunda da geçerlidir.