İşçi tarafından verilen yıllık izin kullanma talebini içeren herhangi bir dilekçe dosya içinde bulunmadığından, yıllık izinlerinin kullandırılmaması sebebi ile iş akdi haklı nedenle feshedilemez.