Malikin başvurusu olmadan kiracı ancak kira sözleşmesinin noterde düzenlemiş olması ya da sözleşmedeki imzaların noterce onaylanmış olması durumunda tapuya şerh edebilir.