Başka bir işyerinde çalışmak için kendi isteği ile işyerinden istifa eden davacının kıdem tazminatı talebi reddedilmelidir.