Avrupa Birliği İle İlişkilerin Hazırlık Soruşturmasına Etkisi

Bu çalışmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegre olabilmek amacıyla hazırlık soruşturmasını düzenleyen normlarda yaptığı ve yapması gereken değişiklikler üzerinde durulacaktır. Önce, konunun daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlamak üzere, fazla ayrıntıya girmeden, bazı ön bilgiler verilecektir.