Çalışma koşullarında yapılan esaslı değişiklikler sürekli hale geldiğinden 6 iş günlük hak düşürücü süre işlemez.