İhtilaf konusu ücretin dava devam ederken ödenmesi durumunda dava konusuz kaldığından davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.