Polis, Jandarma veya Bekçilerin kişileri durdurması

Polis, Jandarma veya Bekçiler tarafından gerçekleştirilen kişilerin Önleyici Durdurulması işlemi, seyahat özgürlüğünün (Any. 23/3) suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla geçici olarak engellenmesidir. Kişiler, bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurulabilir (PVSK 4/A). Belirtilen iki sebepten en az birisinin gerçekleşmediği durumda, hiçbir kişi önleyici durdurma yetkisi kapsamında durduramaz.