4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Aile bir toplumun temel taşı olarak kabul edilmektedir. Aile kurumunun toplum içinde hukuki, sosyal, ekonomik, kültürel eğitsel, psikolojik ve daha adı sayılamayan birçok işlevi vardır. Sağlıklı bir toplumsal yapının sürdürülebilirliği konusunda temel görev aileye düşmektedir.