VI. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu