COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) 2 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge ile Kamu İhale Kanunu’nun düzenlediği konularda yapılan sözleşmelere son yaşanan önemli gelişmeler çerçevesinde önemli düzenlemeler getirilmiştir.