Pandora Belgeleri: Hukuki Analiz

Global düzeyde yayınlanan kapsamlı araştırmalara göre; uluslararası vergi kaçakçılıklarının toplam meblağı yılda 427 milyar doları buluyor. Bu meblağın 245 milyar dolarlık kısmını çok uluslu şirketlerin karlarını vergi cennetlerine kaydırmaları oluştururken, 182 milyar dolarlık kısmını ise zengin bireylerin mal varlıklarını offshore merkezlerinde konuşlandırmaları oluşturmaktadır.