Fransa Yatırım Vizesi ve Oturum İzni

Fransa, eğitimli işgücü, kaliteli altyapısı ve güçlü ekonomik pazarı sayesinde, önemli ölçüde doğrudan yabancı sermaye yatırımı çeken bir ülkedir. Öte yandan Fransa en çok yabancı yatırımcıların, sanayi yatırımı için geldiği ülkeler arasında birinci sırada yer almaktadır. Yatırım yoluyla Fransa’da 4 yıllık ikamet kartı almak ve 5 yıllık ikamet sonrası Fransa vatandaşı olmak mümkündür. Türk yatırımcılar Fransa’da daha çok inşaat, gıda, lojistik, otomotiv gibi sektörlere ilgi göstermekte ve bu sektörlere daha çok yatırım yapmaktadırlar. Ana dili Fransızca olan uzman hukukçu ekibimizle, Fransa’daki yatırım projenizi hızlandırmanıza ve başarmanıza yardımcı olmak için hizmetinizdeyiz.

Fransa yatırım vizesi avukatı

Fransa Yatırım Vizesi ve Oturum İzni

Türk vatandaşlarının son zamanlarda artan yurtdışında çalışma ve iş kurma isteği herkesin malumudur. Bu isteği ve talebi karşılamak üzere Bıçak Hukuk Bürosu avukatları ve Fransa’da bulunan partnerlerimizle birlikte sizlere bu yazımızda Fransa’da şirket kurmak, gerekli belgeler ve prosedürler hakkında bilgi vereceğiz.

Neden Fransa?

Eğitim

Yükseköğretim deyince akla ilk gelen ülkelerden birisi olan Fransa, yükseköğrenim kalitesi ve imkanları açısından öğrencilere sınırsız imkanlar sunar. Öğrenciler maddi kaygılardan uzak, Avrupa’nın merkezinde yüksek kalitede eğitim alma fırsatı yakalarlar. Fransa, gayrisafi milli hasılasının %5,6’sını yükseköğretime ayırır. Bu finansman, verilen diplomaların ve eğitimin kaliteli ve güvenilir olmasını sağlamaktadır. Kamuya ait kurumlarda devlet her öğrencinin eğitiminin reel maliyetinin çok önemli bir bölümünü doğrudan üstlenir (öğrenci başına yıllık 13.000 Avro). Bu ulusal aygıt sayesinde, bir yandan kayıt masrafları dünya ölçeğine göre asgari düzeyde tutulurken, diğer yandan verilen diplomaların kalitesi de güvence altına alınır.

Yabancı öğrencilerle Fransız öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapılmamaktadır:  Öğrencilerin uyrukları her ne olursa olsun, giriş için aranan şartlar, verilen diplomalar ve kayıt masrafları aynıdır.2016 yılında toplam 309.000 yabancı öğrencinin tercih ettiği Fransa, yabancı öğrenci kabulünde dünya genelinde 4. sırada, İngilizce konuşulmayan ülkeler arasında ise 1. sırada yer alıyor.

Bu sebeple Fransa’ya yerleşen Türk aileler yükseköğrenim seviyesine gelen çocukları için Fransa’yı tercih etmektedir.

Sağlık

Hastanelerde yapılan muayene ve kontroller her zaman çok yüksek kalitededir. Genel Sağlık Sigortası ile bu muayeneler herkese açık hale gelmiştir. Her hastanede 24 saat açık özel acil servis birimi bulunmaktadır. Ayrıca doktorlar ve eczaneler gece ve hafta sonları nöbetçi hizmeti vermektedirler. Fransız sağlık sistemi dünyanın en iyi sistemlerinden biri olarak bilinir.

Fransa’ya taşınan Türk aileler Türkiye’de alıştıkları kaliteli ve güvenli sağlık sistemini Fransa’da da elde edebilirler.

Kültür

Edebiyat, sinemalar, müzeler, tiyatrolar, operalar, kafeler, gastronomi ve moda günlük yaşamın her anında mevcut olup bunlar Fransa’nın kültürel alandaki öncülüğünü teyid eder. Tüm yıl boyunca, özellikle de yaz aylarında gerçekleştirilen çok sayıdaki festival bu dinamizmin ve Fransa’nın dünya kültürlerine açıklığının kanıtıdır. Çevresini kuşatan dokuz ülkeyle birlikte Fransa Avrupa’yı keşfetmek için ideal konumdadır.  Amsterdam, Londra, Berlin, Brüksel, Barselona, Münih ve Milano gibi şehirlere yakın oluşu Avrupa’yı bir hafta sonu veya daha uzun ziyaretlerle keşfetmek için pek çok fırsat sunar.

İş

Fransa iş imkanları açısından da Türk yatırımcılara ve iş adamlarına büyük kolaylıklar sağlar. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Konseyine üye olan Fransa’da Türk iş adamları için düşük sayılabilecek miktarlara şirket kurarak işlerinizi Fransa’ya taşımanız mümkündür.

Şirket Kurulumu İçin Gerekli Belgeler

 • Geçerli Pasaport Fotokopileri (Fransızcaya çevrilecektir)
 • Kira kontratı (bizim tarafımızdan sağlanacaktır)
 • Şirketin kurulacağı adres (Eğer belliyse bildirmeniz gereklidir, eğer yoksa tarafımızca sağlanacaktır)
 • Şirketin sermaye miktarı (30.000 EUR olarak gösterilmesi gerekmektedir)
 • Şirketin hesabına paranın yatırıldığını gösterir belge (Fransa’da şirket kurulduktan sonra tarafımızca sunulacaktır

Şirket kurulumu sırasında şirketin sermayesi, şirket hesabına yatırılacak ve şirket kurulumu gerçekleştirilene kadar para hesapta blokeli olarak kalacaktır. Şirket kurulumunun tamamlanmasının ardından şirket sermayesi serbest kalacaktır.
Şirketin kuruluşu için ticaret sicil gazetesinde şirket kurulumunun yayınlanması gerekmektedir. Bu yayınlama ücreti 240 EUR tutmaktadır.
Şirketin kuruluşunun tamamlanması için ticaret sicilinde verilmesi gereken ücret 15 EUR’dur.
Genel anlamda hesaplandığında şirket kuruluşu için verilmesi gereken masraf 350 EUR tutmaktadır.
Son olarak şirketin hesaplarının ve defterlerinin tutulması için bir mali müşavir ile anlaşılması gerekmektedir. Firmamız tarafından güvenilir mali müşavirler önerilecektir.

Şirket kurulumunun ardından Müvekkillerimiz için Fransa vizesi için başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru için gerekli belgelerin çoğunluğu tarafımızca hazırlanmaktadır. Dolayısıyla Müvekkillerimizin yalnızca ne tür işler yapmak istediklerini bize anlatması yeterlidir.

Vize almak için gerekli belgeler

 • Biyometrik fotoğraflar (Vize alınacak her kişinin fotoğrafları gereklidir)
 • En az 3 ay geçerlilik süresi olan geçerli pasaport
 • 30.000 EUR şirket hesabına yatırılmak üzere bankada gösterilecek sermaye
 • Adli Sicil Belgeleri (Fransızca tercümeleri yaptırılacaktır)
 • Türkiye’de kurulu şirkete ait ticaret sicil belgeleri, kuruluş belgesi, ortakları gösteren belgeler ve vergi levhası
 • Şirket kuruluş belgesi (Fransa’da şirket kurulduktan sonra tarafımızca sağlanacaktır)
 • Fransa’da kurulu şirketin ticaret sicil belgesi
 • Fransa’da kurulu şirketin ortaklık yapısını gösterir belge
 • Tarafımızca hazırlanacak iş planı (20 sayfa civarında olacak ve Fransızca olarak tarafımızca hazırlanacaktır.)

Vize başvurusu aşamasında en önemli husus iş planı (Business Plan) olarak adlandırılan belgedir. Bu belge tarafımızca hazırlanacaktır. İş planında iş kurma isteği olan başvuru sahibinin detaylı olarak nasıl bir iş kuracağı, nerede işini kuracağı, nasıl bir şekilde satışlarını gerçekleştireceği, iş bağlantıları ve vergi gibi karmaşık konuların anlatılması gerekmektedir.

Comments

No comments yet.

Send Comment