Kurumsal eposta içeriğinin işverence incelenmesi

İşçi- işveren arasındaki iş akitlerinde başvurucuya tahsis edilen kurumsal e-postanın sadece iş amaçlı olarak kullanılacağının ve kurumsal e-postanın şirket yönetimi tarafından haber verilmeksizin denetlenebileceğinin, personelin bu konuda itirazının olmayacağı ve talimatlara uyacağı hususlarının düzenlenmesinde fayda vardır.