Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Katı ve Esnek Yaklaşımların Değerlendirilmesi

Türk hukukçuları arasında usulsüz ulaşılan delillerin hükme esas alınmamasının işlevinin Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde farklı olduğu inancı yaygındır. Bu yaygın kanıya göre, Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde usulsüz elde edilen delillerin reddi “insan haklarıyla temel hak ve hürriyetleri korumak” iken, Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde “polisi disiplin altına almak”tır.