Avukatlık Hizmetleri

Avukatlık hizmetleri, şirketinizin T.C. Mahkemelerinde ve Uluslararası Tahkim Merciilerinde görülen her türlü başvuru ve davalarında vekaleten temsilinin ve savunmasının üstlenmesi veya şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerinin yürütülmesi şeklinde olabileceği gibi, hakemlik ve arabuluculuk gibi misyonların da üstlenilmesini de ihtiva etmektedir.