Çoklu Baro: Baroların Yapısı ve İşleyişi

Çoklu Baro teklifinin tam metni, 28 maddeden oluşan baro teklifi Meclis’e sunuldu. Düzenleme, 5 binden fazla üyesi olan barolarda 2 bin avukatın ayrı bir baro kurmasına imkan sağlıyor.

çoklu baro

Çoklu Baro: Baroların Yapısı ve İşleyişi

Çoklu Baro teklifinin tam metni, 28 maddeden oluşan baroların yapı ve işleyişini değiştiren çoklu baro teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra Resmi Gazete‘de yayınlandı. Düzenleme, 5 binden fazla üyesi olan barolarda 2 bin avukatın ayrı bir baro kurmasına imkan sağlıyor.

Bazı illerde birden fazla baronun kurulmasına olanak verecek olan çoklu baro düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanuna göre üye sayısı beş binden fazla olan yerlerde yeni barolar kurulabilecek. Her baro Türkiye Barolar Birliği’nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Yapılan elektronik oylamaya 417 milletvekili katılırken, 251 milletvekili “kabul”, 163 milletvekili “ret” oyu kullandı. Yasa teklifi hafta başında TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul gündemine alınmıştı. Genel Kurul’da kabul edilen düzenleme, Cumhurbaşkanının onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yasalaşan teklifle getirilen önemli düzenlemeler şöyle:

 • Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde en az 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulabilecek. Çoklu baro olan yerlerde barolar, noterler gibi numaralandırılacak. Mevcut barolar “bir numaralı baro” olacak.
 • TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulu’nu görevlendirecek. Yeni baro için 4 kişilik Kurucular Kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak.
 • Kurucular Kurulu, kurulacak baronun genel kurulunu toplayacak ve genel kurulda yeni baronun organları seçilecek. Seçim sonucunun Türkiye Barolar Birliği’ne bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacak.
 • Her avukatın, avukatlık edeceği yerin baro levhasına yazılma yükümlülüğü devam edecek. Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat bunlardan birinin levhasına yazılacak.
 • Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine toplanacak. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacak. Ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise Aralık ayı içinde yapılacak. Seçimler sonu çift rakama rastlayan yıllarda yapılacak.
 • Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek. Tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından TBB’nin gözetim ve denetimi altında yapılacak ve tasfiye edilen baronun malları TBB’ye geçecek.
 • Mesleğe yeni başlayan avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü keseneği (aidati) yarı oranında ödeyecekler.
 • Kanun teklifi metnini görüntülemek için tıklayınız!
 • 222 Sıra sayılı Komisyon Raporunu görüntülemek için tıklayınız!
 • Teklifin görüşüldüğü TBMM Genel Kurul Tutanaklarını görüntülemek için tıklayınız!
 • 7249 sayılı Kanunun TBMM kabul metnine erişim için tıklatınız!
 • 7249 sayılı Kanunun RG yayın metnine erişim için tıklayınız!
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu güncel mevzuat metnine erişim için tıklatınız!

Konuyla ilgili Raporlar;

/ Haberler

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir