Adli Mahkemelerde ‘e-Duruşma’ dönemi

Birçok teknolojik yenilik diğer mahkemelerde uygulanmadan önce pilot uygulama olarak Ankara Batı Adliyesi ‘nde devreye alınıyor. Ultra modern bir AVM gibi inşa edilmiş bulunan Ankara Batı Adliyesi, Ankara Adliyesi gibi insanların içini karartan bir yapı olmaktan ziyade, ferah mekanlarıyla kaliteli adalet hizmetine erişimin merkezi olmuş durumdadır.

Ankara Batı Adliyesi

Adli Mahkemelerde ‘e-Duruşma’ dönemi

Türkiye’de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan “e-Duruşma” uygulaması, Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başladı.

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan “e-Duruşma”, ilk kez Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesinde görüldü.

Taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan bağlandı. Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı.

“e-Duruşma” nasıl yapılacak“?

Yazılımı ve geliştirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına video konferans yöntemiyle katılabilecek.

Avukatlar, “UYAP Avukat Portalı” üzerinden “Duruşma Sorgula” menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye “e-Duruşma” talebi gönderecek.

Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşmaya portal üzerinden katılabilecek. Avukatlar, uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda cübbe giymek zorunda olacak.

Birçok teknolojik yenilik diğer mahkemelerde uygulanmadan önce pilot uygulama olarak Ankara Batı Adliyesi ‘nde devreye alınıyor. Ultra modern bir AVM gibi inşa edilmiş bulunan Ankara Batı Adliyesi, Ankara Adliyesi gibi insanların içini karartan bir yapı olmaktan ziyade, ferah mekanlarıyla kaliteli adalet hizmetine erişimin merkezi olmuş durumdadır.

Ankara Batı Adliyesi, Ankara’nın üç ilçesinde yerleşik vatandaşlara ve şirketlere adalet hizmeti sunuyor.

Etimegut

Bunlardan ilki, Etimesgut ilçesidir. Ankara’nın batısında toplam 10.300 hektar yüzölçümüne sahip olan Etimesgut İlçesi, Ankara metropolünün merkez ilçelerinden biridir. Batısında Sincan, kuzey güney ve doğusunda Yenimahalle ilçeleriyle çevrilidir.

Etimesgut tarihi ipek yolu üzerinde kurulmuştur. Bugün de Ankara – İstanbul demiryolu Ankara – Ayaş ve Ankara – İstanbul karayolu Etimesgut’tan geçmektedir. Etimesgut, bulunan tarihi kalıntı ve belgelerden elde edilen bilgilere göre Hititlerin, Friglerin, Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Tarihi kaynaklarda Amaksyz, Amaksis, Akmasuz, Ahi Mesud ve Etimesud isimleriyle anılan ilçe son olarak Etimesgut adını almıştır. 

1928 yılında Nahiye olan Etimesgut, 1968 yılında Yenimahalle ilçesine bağlı bir mahalleye dönüşürken, 1990 yılında ilçe olmuş, aynı yıl Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Ankara kent merkezine 17 km uzaklıkta olan Etimesgut’un göç alması ve toplu konut yapılaşması nedeniyle nüfusu hızla artmış 570.727’ye ulaşmıştır.

Sincan

Ankara Batı Adliyesi‘nin hizmet sunduğu ikinci ilçe, Sincan ilçesidir. Başkent Ankara’nın batı koridorunda yer alan Sincan, Metropol bir ilçe olup, kuzeydoğuda Kazan, doğu ve güneydoğu’da Yenimahalle, güneybatıda Polatlı, batı ve kuzeybatıda Ayaş ilçeleriyle çevrilidir. Sincan’da ilk yerleşim tarihi ve uğradığı değişimler hakkında belgeye dayanan kesin bilgiler bulunmamaktadır. Sincan ile ilgili ilk yazılı belge 31.12.1892 tarihinde Sincanköy tren istasyonunun kurulmasıyla başlar. Sincan’da bilinen belgeli yerleşim ise 1926 yılına rastlamaktadır.

Sincan, Ankara-İstanbul Tren Yolu ve Ankara-Ayaş-Beypazarı Devlet Kara Yolu üzerinde olması nedeniyle kısa zamanda hızlı bir şekilde gelişmiş buna paralel olarak 1956 yılında “Bucak Merkezi”ne dönüştürülmüş aynı yıl Belediye Teşkilatı kurulmuştur. 1983 yılında ilçe olan Sincan, 1988 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınmıştır.

İlçe merkezinde yaşayan nüfusun büyük bir kısmını Ankara’da çalışan memur ve işçiler ile Sincan merkez ve organize sanayisinde faaliyette bulunan fabrikalarda çalışan işçiler ile bunların emeklileri teşkil etmektedir. 

Ankara kent merkezine 24 km. uzaklıkta olan Sincan, devamlı göç aldığından çok hızlı bir şekilde büyümektedir. Sincan’ın 2000 yılı genel nüfus sayımında 290.000 olan nüfusu 2014 yılında TÜİK verilerine göre 497.516’a ulaşmıştır.

Ayaş

Ankara Batı Adliyesi‘nin hizmet sunduğu üçüncü ilçe, Ayaş ilçesidir. Ankara’ya 57 km uzaklıkta olan Ayaş, Sincan, Güdül, Kızılcahamam, Kazan, Polatlı ve Beypazarı ilçeleriyle çevrilidir. Tarih öncesi dönemlerden beri yerleşim yeri olan Ayaş bölgesinde, Hititler, Frigler, Galatlar ve Romalılar egemen olmuşlardır.

Ayaş, tarihi eserleri, kültür varlıkları, şifalı kaplıcaları ve içmeleri ile tanınır. Ayrıca Ankara’nın sebze ve meyve ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Ayaş’ta her yıl “dut festivali” düzenlenmektedir. Sürekli gelişen ve büyüyen Ayaş’ın nüfusu 13.900’e ulaşmıştır.

/ Bilgilendirme, Haberler

Comments

No comments yet.

Send Comment