Мнения экспертов

Hukuk Büromuza başvurularak, soruşturma ve kovuşturma dosyalarıyla ilgili olarak ortaya çıkan hukuki sorunlara ilişkin hukuki görüşümüzün talep edilmesi halinde, ibraz edilen evraklar incelenerek hukuki görüşümüz “bilimsel mütalaa” olarak soruşturma veya kovuşturma dosyasına konulmak üzere şüphelilere/sanıklara veya onların avukatlarına verilmektedir.