Bıçak Bulundurma veya Taşıma Suçu ve Cezası

Kama, hançer, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta (Amerikan yumruğu), şiş, tornavida, değnek, sopa, çekiç, keser, balyoz, kılıç, balta, ustura, nacak, çivili sopa, bıçak, jilet, cop, satır ve kamçı gibi saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet de silahtır.

bıçak bulundurma taşıma

Bıçak Bulundurma veya Taşıma Suçu ve Cezası

Toplumumuzda bu aralar bir cinnet hali mevcut. Hoşgörü, tolerans, nezaket, centilmenlik alttan alma, hatayı kabul etme, özür dileme gibi erdemler az rastlanır oldu. Neredeyse her gün toplumsal cinnet olayları basına ve medyaya yansıyor. Çarpıcı toplumsal cinnet örneklerinden bir yenisini İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda bir otobüsün durağa dalması hadisesinde yaşadık. Otobüsün çarptığı durakta bekleyen insanlardan 2’si ağır, 13 kişi yaralandı. İddiaya göre, hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücü, kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladı ve ardından Beşiktaş İskelesi’nden denize atladı. Kısa bir süre önce de Habertürk Gazetesi’nin kuruluşundan beri ekonomi servisi grafiklerini yapan Barış Bektaş’ı Fethiye’de bir kavgayı ayırmak isterken uğradığı bıçaklı saldırıda kaybetmeniz üzüntüsünü tüm Habertürk camiası maalesef yaşadı.

Hemen herkes üzerinde bıçak taşıyor. Herhangi bir gerginlik halinde kişiler üstlerinde veya araçlarında taşıdıkları bıçaklara rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Öfke kontrolü toplumumuzda oldukça zayıf olduğundan öfkenin yöneldiği kişi bıçakla yaralanabiliyor ya da öldürülebiliyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre; 2018 yılında Ülkemizde toplam 21.578 adet kasten insan öldürme suçu ve 440.861 adet kasten yaralama suçu işlenmiştir. Vatandaşları suçtan korumaya ve suçu önlemeye yönelik alınan tedbirlerin yeterli olmadığını bu rakamlar açıklıkla göstermektedir.

“Silah” denildiğinde akla ilk gelen tüfek, tabanca gibi aletlerdir. Ancak, “silah” sayılan eşyalar, akla ilk gelenlerden ibaret değildir. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler de silahtır.

Roket, havan, makineli tüfek, uçaksavar, tabanca ve tüfek gibi ateşli silahlar ve dinamit gibi patlayıcı maddeler de silahtır.

Kama, hançer, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta (Amerikan yumruğu), şiş, tornavida, değnek, sopa, çekiç, keser, balyoz, kılıç, balta, ustura, nacak, çivili sopa, bıçak, jilet, cop, satır ve kamçı gibi saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet de silahtır.

Hatta, ingiliz anahtarı, sıcak su ve çay, piknik tüpü, kurbağacık, soda şişesi, konserve kutusu, taş, baston, demir çubuk, tuğla, süpürge borusu, peçetelik, pense, soba maşası, hortum, cam bardak, kül tablası, meyve kasası, şemsiye, kemer, otomobil, traktör, terlik, bisiklet kilidi, kemer, balta sapı, takoz, cep telefonu, kırık cam parçası, okey ıstakası, terazi kefesi, saksı, televizyon kumandası ve saç fırçası gibi saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer eşyalar da silah tanımına girebilir.  

Ülkemizde kama, hançer, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satımı, yurda sokulması, taşınması ve bulundurulması kanunen yasaktır. Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca belirlenen kurallara göre izin verilebilir.

Bıçak, sap ve kesici kısımdan meydana gelen kesme aletini ifade etmektedir. Bıçak, kesici alet olarak, hançerin küçüğü, çakının büyüğüdür.

Yalnız sporda kullanılan, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş ve benzerlerinin kullanılması izne tabi değildir.

Çakı, açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağıdır. Sustalı olmayan çakının kişilerin üzerinde bulundurulması ve taşınması serbesttir. Kesici kısmı 15 cm olan bıçağın bulundurulması ve taşınmasının serbest olduğu yönünde Kriminal laboratuvar raporları bulunmaktadır.

Av bıçağı imal eden fabrika veya imalathaneler, imal ettikleri bıçakların namlusunun kabza ile bağlantılı ön kısmına, imalatçı firma adı ya da rumuzunu ve “T.M.” harflerini ihtiva eden damga ile damgalatmak zorundadırlar.

Damgalanan av bıçaklarının iki adedi, uygunluğunu tespit ettirmek üzere, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gönderilen bu bıçaklardan birisi “Ekspertiz Raporu” düzenlenip mühürlenerek ilgili firmaya iade edilir, diğeri ise Polis Laboratuarlarında oluşturulacak özel koleksiyona konmak üzere ve gerekli kayıtları yapılmak suretiyle muhafaza altına alınır.

Av bıçaklarının işyeri veya meskende bulundurulması belgeye tabi değildir. Ancak, av tezkereleriyle birlikte avlaklarda üstte taşınabilir. Av bıçakları meskun mahalde veya şehir içinde; av torbası veya çantasında, ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek biçimde kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte taşınabilir. Bu şartlara riayet etmeden av bıçağı taşıyanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu olan bıçakları sanat veya mesleklerinin icrası için kullanmak zorunda olanlar, bunları satın almak için mahalli mülki amirliklerden kullanım belgesi almak zorundadırlar.

Bıçak, her ne sebeple olursa olsun üstte taşınamaz. Ancak bıçak; bavul, valiz, takım veya el çantalarında, çuval, bez torba veya ambalajlarında, araçların bagaj ve torpido gözlerinde, ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde taşınabilir.

Bıçakları usule aykırı olarak satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezası öngörülmüştür. Bıçağın sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.

Öfkeden uzak dingin bir toplumsal yaşamın kurulabilmesi, şehir, mesken ve işyeri mimarisinden aile ve insan ilişkilerine kadar pek çok konuda gelişim sağlamayı gerekli kılmaktadır. Silahtan arındırılmış bir toplum olma yolunda hızlı mesafe kat etmemizi diliyorum.

@VahitBicak, 2019, Habertürk Gazetesi, 14.11.2019, https://www.haberturk.com/bicak-kemige-dayandi-2540100

Comments

No comments yet.

Send Comment