Yurtdışından Türkiye’ye Vergisiz Araç Getirmek

Yabancı plakalı arabaların Türkiye’de kalabilmesi için kara yolları denetleme müdürlüğünün belirlemiş olduğu prosedürlere uyma şartı aranır. Bu şartları yerine getiren yabancı plakalı arabalar Türkiye’de belirli bir süre kalabilirler. Yabancı plakalı araçların ülkemizde kalma süresi 24 ay yani 2 yıldır. Eskiden yabancı plakalı araçların ülkemizde kalış süreleri 6 ay ile sınırlı iken son yıllarda gidilen düzenleme ile bu süre 2 yıla kadar çıktı.

Yurtdışından araç getirmek

Yurtdışından Türkiye’ye Vergisiz Araç Getirmek

Yurtdışından Türkiye’ye araç, özellikle araba getirmek, gurbetçi vatandaşların en sık araştırdığı konuların başında gelmektedir. Bu araçlarla alakalı hususlar Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. 2009 yılınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde ikamet etmeyen kişilerin, yaşadıkları ülkede ve kendi isimlerine kayıtlı araçları geçici olarak Türkiye’ye getirmesine izin verilmiştir. Araç getirmek için gerekli belli başlı şartlar bulunmaktadır.

İkametin taşıtın kayıtlı olduğu ülkede olması

Öncelikli olarak yurtdışından araç getirmek isteyenlerin ikameti, taşıtın kayıtlı olduğu ülkede bulunmak zorundadır. Türkiye’ye araç ile giriş yapılacak tarihten geriye bakıldığında, araç sahibinin son yılda en az 185 gün yurtdışında yani aracın kayıtlı olduğu ülkede bulunması gerekmektedir. Türkiye ye giriş tarihinden geriye bakıldığında son yılda 180 günden fazla Türkiye’de kalanların araç getirmesine izin verilmemektedir. Getirilecek arabanın ikamet edilen ülkede ve taşıtı getiren kişinin üzerine olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra vekalet ile bir başkasının aracını getirme imkanı da bulunmaktadır. Vekaleten getirilecek araçlarda hem taşıt sahibi hem de aracı getiren kişinin ikamet adresinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olması gerekmektedir. Tüm bu şartların sağlanması ile birlikte aracın Türkiye’ye girişi sırasında; ehliyet, yurtdışı mülkiyet belgesi ( yabancı ülkenin araç ruhsatı ) ve Türkiye’de geçerli sayılan sigorta poliçesi istenmektedir. Aynı zaman da en çok araştırılan konulardan bir tanesi ise araç getirecek kişinin çalışan ya da emekli olması halinde uygulanan farklılıklardır. Bu durumun söz konusu olmasındaki tek fark, araç ile ülke girişinden öncesinde bakılan Türkiye’de kalma süresidir.

730 gün

Bu kapsamda, yurtdışında emekli olup, ilk kez araç getirenlerde geriye dönük 185 gün yurtdışında bulunma kriterine bakılmamaktadır. Ancak hem emekli hem de çalışanlar, Türkiye’ye getirdikleri yabancı plakalı araçlarını yurt içinde en fazla 730 gün süreyle tutabilmektedir.

Süre aşımı

Yurtdışından gelen araçların Türkiye de  kalma sürelerini; 1 (bir), 2 (iki) ve 3 (üç) aya kadar aşması durumunda 2021 yılı için sırasıyla 346 TL, 692 TL ve 1.038 TL para cezası uygulanır. 3 (üç) ayı geçen süre aşımlarında ise, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası tahsil edilir.

Hak sahipleri

  • Diplomatik misyon temsilcilikleri ve diplomatik statüsü bulunmayan memurlar,
  • NATO’ya bağlı yabancı personel,
  • Yabancı öğretim görevlisi ve öğrenciler,
  • Yurt dışında emekli olmuş Türkiye’de ikamet eden yabancılar,
  • Federasyona bağlı yabancı sporcular,
  • Yurt dışında yerleşik olan yabancı basın kuruluşlarının Türkiye’de ikamet eden çalışanları,
  • Türkiye’de ikamet edip aynı zamanda çalışma izni bulunan yabancılar,
  • Avrupa Birliği program ve projeleri kapsamında çeşitli Bakanlıklarda geçici olarak bulunan yabancı uzmanlar,
  • Türk vatandaşlığından çıkmış mavi kart sahibi ve Türkiye’de ikamet edip Çalışan, Öğrenim gören yabancı uyruklu kişiler.

Comments

No comments yet.

Send Comment