Послуги з питань проведення дослідження

Kurumların, şirketlerin ve şahısların ihtiyaç duydukları hukuki konularda kapsamlı araştırmalar uzman ekibimiz tarafından yapılmakta, araştırma ve inceleme sonuçları yazılı olarak talepte bulunan gerçek ya da tüzel kişilere sunulmaktadır.