Kadının Cinsel İradesinin Eşine Karşı Korunması: Irza Geçme Suçu

Son yıllara kadar ırza geçme suçu birbirine yabancı kişiler arasında işlenen bir suç olarak algılanmıştır. Birbirini bir şekilde tanıyan kişiler arasında da bu suçun işlenebileceği olgusu belli oranda ihmal edilmiştir. Irza geçme eylemini icra eden kişinin genellikle yabancı olduğu varsayımı, gerçeği tam yansıtmamaktadır.  Birçok ırza geçme olayı, birbirini tanıyan kişiler arasında olmaktadır.