Sektörler

Sektörler; teknoloji, ürün, yaşam eğrisi, arz ve talep ilişkileri, karlılık oranları, rekabet koşulları, yapılar, yasal düzenlemeler kriterlerine göre belirlenir.

Comments

No comments yet.

Send Comment