Türk Firmalarının Yurtdışı Yeşil Kredi Fonlarından Yararlanması

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelerin finansmanı, günümüzde hem yerel hem de uluslararası düzeyde önemli bir konu haline gelmiştir. Türk firmaları da sürdürülebilir projelerini hayata geçirmek ve finansman kaynaklarına erişim sağlamak amacıyla yurtdışı yeşil kredi fonlarına yönelmektedir. Bu süreçte doğru hukuki destek almak, projelerin başarısı açısından kritik bir rol oynar. Firmaların sürdürülebilir projelerini finanse etmek için uluslararası yeşil kredi kaynaklarına erişimlerinin sağlanması bilgi ve tecrübe gerektiren konulardır. Uluslararası yeşil kredi fonlarının belirli kriterlere uygun projeleri finanse ettiği göz önünde bulundurulduğunda; Türk firmalarının projelerinin bu kriterlere uygun hale getirilmesi, projelerin hukuki düzenlemelerinin uygun şekilde yapılması ve gerekli belgelerin özenle hazırlanması kredi başvurusunun başarılı sonuçlanması için önem arz eder. Kredi sözleşmesi hazırlığı, müzakereleri ve uygulanması sürecinde profesyonel danışmanlık alınması, adil ve uygun kredi şartlarına ulaşılmasına yardımcı olur.

Türk Firmalarının Yurtdışı Yeşil Kredi Fonlarından Yararlanması hukuki destek avukat Hukuk Bürosu finansman müzakere sözleşme finans sertifika

Yurtdışı Yeşil Kredi Fonlarından Yararlanma

Yeşil kredi, borç alanların elde ettikleri fonları yalnızca çevresel sürdürülebilirlik hedeflere önemli katkı sağlayan projeleri finanse etmek için kullanmalarını sağlayan bir finansman şeklidir. Yeşil kredi, çevresel olumsuz etkileri azaltan veya çevreye fayda sağlayan projeleri finanse etmek için kullanılır. Yeşil kredi, yeşil uygun projeler için sermaye sağlamada yeşil tahvile benzer. Ancak, yeşil kredi genellikle bir tahvilden daha küçük olan bir krediye dayanır ve özel bir işlemde gerçekleştirilir. Yeşil tahvil genellikle daha büyük bir hacme sahip olabilir, daha yüksek işlem maliyetleri olabilir ve bir borsada listelenebilir veya özel olarak yerleştirilebilir.

Gelişmekte olan ülkeler, tahmini 33 milyar dolarlık yeşil kredinin sadece 1,6 milyar dolarını kullanmaktadır.  Ancak, bu piyasa hızla büyümekte ve yakın gelecekte yeşil tahvil piyasasının büyümesini geride bırakacağı tahmin edilmektedir. Yeşil krediler, kredi verme ve çevresel hedefleri uyumlu hale getirmeye katkıda bulunur. Yeşil krediler, borç alanların operasyonlarını ve tedarik zincirini yeşilleştirilmesine yardımcı olur. Tahvil ihracının daha yüksek işlem maliyetleri, takas edilebilir olması için minimum tahvil boyutu ve belirli bir boyuttan büyük tahvillerin çeşitli endeksler tarafından takip edilmesi gibi faktörler göz önüne alındığında, küçük yeşil portföyleri olan gelişmekte olan piyasalardaki potansiyel ihracı yapanlar, bir yeşil kredi almayı yeşil tahvil ihraç etmek yerine tercih edebilir.

Yeşil kredi verilmek suretiyle desteklenen projeler arasında yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği projeleri, temiz su ve atık yönetimi projeleri gibi çevresel odaklı çalışmalar bulunabilir.

Yeşil kredinin Nitelikleri

Bir kredinin yeşil kredi olarak adlandırılabilmesi için, Yeşil Kredi Prensipleri’ne uygun olarak yapılandırılmalıdır. Bu prensipler, aşağıdaki dört temel bileşene dayanan uluslararası bir standartı ifade eder:

 • Gelir Kullanımı: Belirlenen Yeşil Projeler, borç alan tarafından değerlendirilecek, ölçülecek ve raporlanacak açık çevresel faydalar sunmalıdır.
 • Proje Değerlendirme ve Seçim Süreci: Yeşil bir kredi alanın, kredi gelirlerini alacak projeleri nasıl değerlendirdiği ve seçtiği net bir şekilde açıklaması gerekmektedir. Ayrıca, yeşil uygun projelerin çevresel ve sosyal risklerini nasıl yöneteceğini açıklamalıdır.
 • Gelir Yönetimi: Yeşil kredinin geliri, şeffaflığı korumak ve ürünün bütünlüğünü desteklemek için borç alan tarafından ayrılmış bir hesaba veya izlenmelidir.
 • Raporlama: Prensipler, nitel performans göstergelerinin ve mümkünse nicel performans ölçümlerinin (örneğin, enerji kapasitesi, elektrik üretimi, azaltılan/önlenen sera gazı emisyonları vb.) kullanılmasını önerir.

Yeşil krediler, genellikle bankalar, finans kuruluşları veya uluslararası finansman kuruluşları tarafından sağlanır. Bu krediler, çevresel performansa dayalı kriterlere göre değerlendirilir ve finanse edilen projelerin çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladığını göstermesi beklenir.

Yeşil krediler, projelerin finansmanını sağlarken çevresel faydaların artırılmasına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yeşil krediler, çevre dostu projelerin finansmanını teşvik ederek, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla kullanılan bir araçtır.

Yeşil kredilerin kullanımı, çevresel etkileri azaltmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesini teşvik ederken, finansal sektörün de sürdürülebilirliğe katkı sağlamasını amaçlar. Bu krediler, çevre dostu projelerin finansmanının sağlanmasında önemli bir araç olarak giderek daha fazla yaygınlaşmaktadır.

Türk firmalarına yeşil kredi sağlayan yurtdışı kuruluşlardan bazıları

 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD): Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye’de sürdürülebilir projelerin finansmanına destek veren önemli bir kuruluştur. EBRD, yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği projeleri ve çevre dostu altyapı projeleri için yeşil kredi sağlamaktadır.
 • International Finance Corporation (IFC): Uluslararası Finans Kurumu, sürdürülebilir projelerin finansmanını teşvik eden ve gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapmaya odaklanan bir kuruluştur. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yeşil kredi sağlamaktadır.
 • European Investment Bank (EIB): Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye’deki sürdürülebilir projelerin finansmanına katkıda bulunan bir kuruluştur. Yeşil enerji projeleri, enerji verimliliği projeleri ve çevre dostu altyapı projeleri için finansman sağlamaktadır.
 • KfW Development Bank: KfW Kalkınma Bankası, Türkiye’deki sürdürülebilir projeleri finanse etmek için yeşil kredi sağlamaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği projeleri ve iklim değişikliği ile mücadele projelerine odaklanmaktadır.
 • Green for Growth Fund (GGF): Green for Growth Fund, Türkiye’de çevre dostu projelerin finansmanını teşvik eden bir yatırım fonudur. Yeşil enerji projeleri, enerji verimliliği projeleri ve sürdürülebilir ulaşım projeleri gibi alanlarda finansman sağlamaktadır.

Yeşil kredi temini hizmetleri

Birçok yurtdışı finans kuruluşu, Türkiye’deki sürdürülebilir projelerin finansmanına katkıda bulunmak için yeşil kredi sağlamaktadır. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler, günümüzde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Türkiye’deki sürdürülebilir projelerini hayata geçirmek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak için doğru kaynaklara ulaşmak isteten şirketler, yeşil kredi temini hizmetlerinden faydalanabilme imkanına sahiptir. Öncelikle, yeşil kredi kullanımı için hazırlanan projenin yeşil kredi kriterlerine uygunluğu değerlendirilir ve kredi verebilecek uygun kaynaklar belirlenir. Öncelikli amaç, müşterilerin sürdürülebilir projelerini finanse etmelerine yardımcı olmak ve yabancı finans kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, şirketlere en uygun yeşil kredi seçeneklerini sunulması, müzakere ve sözleşme hazırlama işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.

Yeşil kredi temini hizmetlerinden faydalanarak elde edilebilecek avantajlar

 • Yeşil kredi fonlarına uyum: Yurtdışı yeşil kredi fonları, belirli kriterlere uygun projelere finansman sağlamaktadır. Türk firmalarının projelerininin bu kriterlere uygun hale getirmeleri ve uluslararası fonlardan yararlanabilmeleri için danışmanlık ve rehberlik önemlidir. Bu çerçevede; projenin yeşil kredi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda doğru yönlendirmeler yapılması ve proje üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması proje başvurusunun olumlu neticelenmesi açısından gereklidir.
 • Finansman kaynaklarının belirlenmesi: Yeşil kredi sağlayan yerli ve yabancı finans kuruluşlarıyla sağlıklı ilişkiler sayesinde, projeye uygun finansman kaynaklarını belirlenmelidir. Yurtdışı yeşil kredi fonlarıyla görüşmeler yapılarak en uygun faiz oranları ve geri ödeme koşullarını müzakere edilmesi hayati önem taşır. 
 • Hukuki düzenlemelerin yapılması: Yurtdışı yeşil kredi fonlarına başvurmadan önce, projenin ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere uygun şekilde tasarlanmış olması,  projenin hukuki altyapısının düzenlenmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması konusunda destek önemlidir. 
 • Uluslararası işbirlikleri: Yurtdışı yeşil kredi fonlarına başvuru sürecinde, uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılarla işbirliği yapmak, uluslararası işbirliklerinin doğru şekilde kurulmasını sağlar.
 • Sözleşme hazırlığı ve müzakereleri: Yurtdışı yeşil kredi fonlarıyla yapılacak sözleşmelerin hazırlığı ve müzakereleri önemlidir. Bu süreçte alınacak hukuki danışmanlık, sözleşme şartlarının adil ve uygun olduğundan emin olmanızı sağlar.
 • Hukuki süreç yönetimi: Yeşil kredi temini sürecinde ortaya çıkabilecek hukuki belirsizlikler ve gereklilikler yönetilmeye ihtiyaç duyar. Kredi sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşme müzakereleri ve sözleşme imza sonrası sözleşme uygulama evresindeki diğer hukuki süreçlerde de yeşil kredi kullanan firmalara rehberlik edilmesi faydalıdır.

Yeşil kredi temini hizmetleri, sürdürülebilir projelerinizi finanse etmek için ihtiyaç duyulan kaynaklara erişim sağlamak ve projelerinizi başarıyla hayata geçirmek için destek olur. Hukuk büromuzun yeşil kredi temini hizmetlerinden faydalanmak ve sürdürülebilir projelerinizi finanse etmek için bize ulaşabilirsiniz. Ekibimiz, profesyonel deneyimi ve sektördeki uzmanlığıyla size en iyi hizmeti sunmak için hazırdır. Detaylı bilgi almak ve bir görüşme ayarlamak için telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

/ Görüşler / Düşünceler, Görüşler / Düşünceler, Ticaret Hukuku / Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

No comments yet.

Send Comment