Porno Fotoğraf veya Video Paylaşma Şantajı

Instagram, Facebook, Messenger, Whatsapp, Skype sohbetlerinde sadece muhatabınızla paylaştığınız resimler, fotoğraflar veya videolarınız nedeniyle şantaj mağduru olmanız durumunda tebrübeli avukatlarımızca şantaj danışmanlığı, kişisel ve mahrem içeriklerin takibi, yayılmasının önlenmesi, varsa kaldırılması, dava ve yasal süreç takibi işlerinde çok yönlü çalışmayı sizinle koordinasyon içerisinde sizin menfaatlerinizi korumak öncelikli amacıyla gerçekleştirilir.

Porno Fotoğraf Video Şantaj

Uygunsuz Fotoğraf veya Video Paylaşma Şantajı

Özel, uygunsuz veya porno olarak nitelendirilebilecek fotoğraf ya da video görüntülerinizin alenen paylaşılacağı tehdidiyle şantaj girdabına çekilmeniz durumunda kurtuluş çaresi nedir? Özel görüntülerin paylaşılmasını engellemek ilk ve öncelikli amacınız olduğu için en hızlı şekilde şantaj konusunda tecrübeli bir avukata danışmanız en isabetli çözüm olacaktır. Şantaj suçunda tercih etmeniz gereken avukat ise, sizi ve yakınlarınızı tanımayan, bu tip bilişim suçlarında uzmanlaşmış olan gizlilik ve sır tutma yükümlüğüne uyacağından şüphe duymayacağınız bir avukat olmalıdır.

Siber Zorbalar

Sosyal medya mecraları üzerinden görüntü ele geçirerek; tehdit veya şantaj yapan siber zorbaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sosyal medya çeteleri; sosyal ağlarda sahte kadın ya da erkek profilleri oluşturup sizinle kontak kurmaya çalışırlar, kontak kurabildikleri kurbanlara, kamerada görüşme teklifinde bulunurlar. Görüntülü sohbet davetini kabul eden kurbanlara önceden kamera kaydı alınmış kadın ya da erkek videoları izleterek chat yapmaya başlarlar. Genellikle, oynattıkları video hazır bir video olduğu için sessizdir ve siz neden sesin yok dediğinizde, yan odada başkaları olduğu için cevabını alırsınız. Aslında yazıştığınız kişi videoda izlediğiniz kişi değildir!

Bir anlık boşluğunuzdan yararlanıp kısa süreli de olsa uygunsuz görüntünüzü almayı başardıklarında, vakit kaybetmeden sosyal ağlarınızın arkadaş listelerini veya resimlerinizi beğenen kişilerin ekran görüntülerini hızlıca alırlar ve tehdit başlar. Vakit kaybetmeden sabah ilk iş bankaya gidip Western Union sistemi ile verecekleri isme para göndermenizi isterler.

En Büyük Hata

Para gönderme taleplerine boğun eğmek ve istedikleri parayı göndermek en büyük hatadır. Para gönderirseniz, para gönderdikten sonra sizinle tekrar iletişime geçerler. İstedikleri para miktarı artarak şantaj devamlı hale dönüşür. Tekrar istedikleri parayı gönderirsiniz, bu sefer bu ödeme bizdeki görüntüleri silmek içindi, patronda da görüntüler var onu da silmek için tekrar ödeme yapmanızı isterler. Bu şekilde işleyen süreç ve sonu gelmeyen talepler sizi bezdirir ve para gönderemeyecek duruma gelirsiniz. Para gönderemediğiniz zaman da videolarınız dağıtılmaya başlar.

Tanıdığınız Kişilerden Gelen Şantaj

Konuştuğunuz kişi gerçek kişi de olabilir. Hatta, gerçek hayatta görüştüğünüz, kim olduğunu bildiğiniz, tanıştığınız, çıktığınız, sevgili olduğunuz veya eski nişanlınız, eşki eşiniz gibi kişiler de olabilir. Bu kişiler de sizden bazı taleplerde bulunabilir ve bu talepleri yerine yetirmediğiniz zaman videolarınızı dağıtılmakta sizi tehdit edebilirler.

İlk Adımlar

Hukuki danışmanlığınızı üstlenen avukat, müvekkil gizliliğini öncelik alarak müvekkilin her bilgisini sır saklama yükümlülüğü ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutacak, yargı makamları dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve paylaşılmasına engel olacaktır.

Şantaj suçunda Hukuk Büromuzdan hizmet almanız durumunda tebrübeli avukatlarımız, şantaj danışmanlığı, kişisel ve mahrem içeriklerin takibi, yayılmasının önlenmesi, varsa kaldırılması, dava ve yasal süreç takibi işlerinde çok yönlü çalışmayı sizinle koordinasyon içerisinde sizin menfaatlerinizi korumak öncelikli amacıyla gerçekleştirir.

Konuyla ilgili temel bilgileri mağdur ya da potansiyel mağdurlarla paylaşmakta yarar var.

Zorlama

Şantaj olayında kişi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlanır. Kişi hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle başkasını zorlar. Örneğin, kişinin suç işlemiş olan bir kimseyi ihbar edeceğinden bahisle, kendisine bir menfaat temin etmeye zorlanması halinde, şantaj suçu oluşur. İşlenmiş olan bir suç olayı karşısında ihbarda bulunmak, kişiler açısından hem bir haktır hem de bir yükümlülüktür. Örneğin, bir gazetecinin, bir siyasi şahsiyeti, kendisine muayyen miktar para verdiği taktirde, hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarını haber konusu yapmayacağını söyleyerek menfaat teminine zorlanması halinde şantaj suçu oluşur.

Şantaj yapmakla, kişi kanuna aykırı bir davranışta bulunmaya zorlanmış olabilir. Örneğin, belediyede meclis üyesinin, yaptırmış bulunduğu kaçak inşaatı yıktırması halinde belediye meclisinde muhalefetle işbirliği yapacağından bahisle belediye başkanının bu inşaatı yıktırmamaya zorlanması; keza, taahhüt işleriyle uğraşan bir kişinin, belediye başkanını bir yol inşaatına ilişkin ihalenin kendilerine verilmesi halinde hakkında rüşvet suçundan dolayı ihbarda bulunacağından bahisle bu ihaleyi mevzuata aykırı olarak kendisine verdirmeye zorlanması, şantaj suçunu oluşturur.

Şantaj yapılmakla, kişi yükümlü olmadığı bir davranışta bulunmaya zorlanabilir. Örneğin, bir iş adamını, kamuoyunda gündemde olan yolsuzluk olaylarıyla ilgili olarak hazırlanan gazete haberinde adından söz etmeme karşılığında menfaat teminine veya bir kuruluşa bağışta bulunmaya zorlanması halinde, şantaj suçu oluşur.

Şantaj suçunun oluşabilmesi için, mağdurun zorlanması yeterlidir. Bu zorlama karşısında, mağdurun isteneni yapması suçun oluşması için gerekli değildir.

Haksız bir çıkar sağlanma

Şantaj suçunun arz ettiği özellik, kişinin hak veya yükümlülüklerini kötüye kullanarak haksız bir çıkar sağlanmaya çalışması ya da başkasının bir şeyi yapmaya veya yapmamaya mecbur etmesidir.

Şantaj suçu bakımından, haksız çıkar sağlamaya zorlanan kişi ile faili yapacağı veya yapmayacağı şeyden etkilenecek ya da yapılacak açıklamadan zarar görecek kişinin aynı olması şart değildir. Bir kimseye, kendisine şu parayı vermezse, kızına ait porno görüntülerini internete verileceğinin bilgilendirmesi durumunda, yalnızca çıkar sağlanan kişi mağdur sayılır. Fakat şantaja konu hareketin gerçekleştirilmesi halinde, eylemden etkilenecek kişiye yönelik fiil ayrıca suç oluşturacağından, örnekte mağdurun kızı özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun mağduru olur.

Failin Hakkı Olan veya Yükümlü Olduğu Bir Şeyi Yapacağı veya Yapmayacağından Bahisle Şantaj Suçu

Şantaj suçunu bu türünde fail bir şeyi yapma konusunda, pozitif bir hakka veya negatif bir yükümlülüğe sahip olmalıdır. Fail yapmaya hakkı olan şeyi yapacağından veya yapmaya yükümlü olduğu bir şeyi yapmayacağından söz ederek bu durumları mağdur üzerinde baskı aracı olarak kullanması gerekir. Örneğin bir kimse polis memurunu bir suç işlerken görürse, bu suçu ihbar etmekle yükümlüdür. Burada fail bir yükümlülük altındadır.

Bir şeyi yapma konusunda bir hakka sahip olan veya yükümlülük altında bulunan kimse, bu hakkını kullanmayacağını veya yükümlülüğünü yerine getirmeyeceğini karşı tarafa bildirmesi gerekir. Karşı tarafa hakkını kullanacağını veya yükümlülüğünü yerine getireceğini bildirerek, şantaj suçu işlenmez.

Yarar Sağlamak Maksadıyla Açıklama veya İsnat Tehdidiyle Şantaj Suçu

Şantaj suçunu bu türünde fail, mağdurun şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususları açıklayacağını veya şeref ve saygınlığına zarar verecek hususlarda isnatta bulunacağını bildirerek onu zorlamaktadır.

Tehdit suçundan farklı olarak burada failin amacı mağduru korkutmak değil, mağduru korkutarak, mağdurun içinde bulunduğu korku halinden faydalanıp çıkar sağlamaktır.

Tehdit suçunun özel bir görünüm şekli olan şantaj suçunda seçimlik hareketler mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulmasıdır. Suçun ilk seçimlik hareketi; failin, mağdurun şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususları açıklayacağını bildirmesidir. Burada mağdur, ya şeref ve saygınlığının zarar göreceği şeylerin açıklanmasına razı olacaktır, ya da failin istediği yere gidecektir, bu ikisi arasında seçim yapmak durumunda kalmaktadır. Bu nedenle burada, korku araç olarak kullanılmakta, bu korkuyu göstererek mağdurdan kendisine bir yarar temin etmesi istenmektedir.

Şeref ve saygınlığa zarar vermek

Suçun bu halinde açıklanacağı bildirilen husus, şeref ve saygınlığa zarar verecek bir konudur. Buradaki şeref ve saygınlığa zarar vermekten maksat ”bir kişiye başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değeri ve onurunu zedeleyecek, erdemlik,  gözüpeklilik ve yeteneklilikle toplum içinde kazanılmış olan iyi şöhrete zarar verebilecek bir hususun açıklanacağı beyanında bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde;   “başkasının birine gösterdiği saygının dayanağı olan şeref, insanın sosyal ve ahlaki değerlerinin bütününden oluşmakta ve insanın kendisine karşı hissettiği iç değer ile başkalarının gözündeki saygınlığı da kapsamaktadır. Saygınlık ise “ saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, itibar, prestij” anlamlarına gelmektedir. Şantajın bu türünde açıklanacağı veya isnat edileceği ifade edilen hususların insanın şeref ve saygınlık değerlerine zarar verecek nitelikte olması gerekmektedir. Eğer açıklanacağı veya isnat edileceği bildirilen husus, mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verebilecek nitelikte değilse şantaj şuçundan söz edilemeyecektir. Örneğin; kendisine belli bir miktar para verilmez ise, babasının kim olduğunu basına açıklayacağını bildirmek şantaj suçunu oluşturmayacaktır.

Açıklanacağı bildirilen hususların gizli, bilinmeyen hususların olması gerekir, herkes tarafından bilinen bir olayın açıklanacağının bildirilmesi şantaj suçunu oluşturmaz.

Şantajın, mağdurun şeref ve haysiyetine zarar verebilecek hususların isnat edileceği beyanıyla da işlenebilmesi mümkündür. İsnat etme, yükleme, üzerine bırakma anlamlarına gelmektedir. Burada, aslında mağdurun içinde bulunduğu gerçekleşmiş herhangi yüz kızartıcı bir olay yoktur. Ancak fail mağdura, istediğini yerine getirmezse, sanki onun şerefine zarar verecek hususu gerçekleştirmiş gibi kara çalacağını, uyduracağını bildireceğini söyleyerek onu zorlamaktadır. İsnat edileceği bildirilen hususların, gerçekliğine inanılabilir olması gerekir. Duyduğunda kimsenin inanmayacağı bir şeyin, isnat edileceğinin bildirilmesi bu kapsamda değerlendirilemez.

Şantaj suçunun oluşumu için, yarar sağlamak amacıyla bir kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması yeterli olup, isnada konu hususların gerçek olması gerekmediği gibi failin elinde isnadı ortaya koyacak belge ve bilgi bulunmasının da bir önemi yoktur.

Tehdidin İradeyi Etkilemeye Elverişli Olması

Şeref ve saygınlığa zarar verecek bir hususun açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinin şantaj suçunu oluşturabilmesi için, tehdidin objektif olarak iradeyi etkilemeye elverişli olması gerekir. Bu bildirim nedeniyle mağdurun korkup korkmadığı, failin istediğini yerine getirip getirmediğinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır, önemli olan ortalama bir insanın bu sözlerden etkilenip etkilenmeyeceği başka bir deyişle sözlerin objektif olarak korkutucu olup olmadığı hususudur.

Şantaj suçundaki tehdit, yalnızca “senin ismini herkese yayacağım”, “sana göstereceğim” biçiminde değil de, kendisine veya başkasına yarara sağlamak amacıyla ve bu amacı da karşı tarafa bildirerek yapılmaktadır. Örneğin, bir valiye “bana silah ruhsatı vermezsen senin kadınlarla arandaki ilişkiyi herkese yayarım” veya bir kadına “benimle birlikte olmazsan, senin diğer erkeklerle aranda olanları kocana söylerim, seni internete veririm” diye zorlama durumunda şantaj suçu oluşur.

Failin, mağdurdan yapmasını istediği yararın hukuka aykırı veya suç teşkil eden bir şey olması şart değildir, fail mağdurdan hukuka uygun bir şey istese bile yine de şantaj suçu oluşacaktır. Önemli olan istenilen şeyin, failin kendisine veya bir başkasına yarar sağlayıcı bir şey olmasıdır.

Sanığın, mağdura gönderdiği tespit edilen mesajla, kendisi ile cinsel ilişkide bulunmaması halinde mağdurun ve yakınlarının şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı tehdidinde bulunması durumunda şantaj suçu oluşur.

Daha detaylı bilgi veya mağduriyetinizin giderilmesi konusunda uzman avukat desteği için lütfen ekibimizle WhatsApp hattı +5323770104 veya eposta adresi iletisim@bicakhukuk.com üzerinden iletişime geçiniz.

/ Bilgilendirme, Bilişim Hukuku, Ceza Hukuku, Görüşler / Düşünceler, Görüşler / Düşünceler / Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

No comments yet.

Send Comment