Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) Yeniden Avukatların Kullanımına Açıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce üretilen veya arşivlenen tapu, kadastro ve harita verilerinin kurumlar ve kişilerle paylaşılmasına imkân sağlayan, böylece taşınmaz malların etkin biçimde takip ve kontrolünü sağlayan sistem, kısaca TAKPAS olarak isimlendirilmektedir. Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi Modülünde; « Kişi Bilgileri Sorgulama », « Taşınmaz Bilgileri Sorgulama » ve « Tapu Bilgileri Sorgulama » bölümleri yer alır. TAKPAS verileri, taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi ve üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içerir. Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS), 21 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yeniden avukatların kullanımına açılmıştır.

Tapu Kadastro Sorgulama Paylaşım Sistemi TAKBİS Avukat Kullanımına Açıldı gayrimenkul taşınmaz emlak ev arsa villa daire tarla hukuk bürosu

TAKPAS Yeniden Avukatların Kullanımına Açıldı

Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (“TAKPAS”) 21 Temmuz 2023 tarihinde yeniden avukatların kullanımına açıldı.

TAKPAS, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TBB arasında imzalanan protokol kapsamında, kişi ve kurumların tapu kadastro bilgilerine internet sistemi üzerinden erişimini sağlama amacı taşıyan bir hizmettir. Bir süredir Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile askıya alınan hizmet, yeniden avukatların kullanımına açıldı. Konuyla ilgili olarak 8 Haziran 2022 tarihinde 31860 sayılı Resmî Gazete’de sistemin yeniden kullanıma açılması için “Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

TAKPAS modülüne TBB’nin entegre sistemi olan UHAP (Ulusal Hukuk Ağı Projesi) kullanıcı adı ve şifresi ile girilerek kişilerin T.C. kimlik numaraları veya kurumların vergi kimlik numaraları ile üzerlerinde kayıtlı olan taşınmaz bilgisi anlık olarak sorgulanabilmektedir. 

TAKPAS hizmeti ile avukatlar vakit kaybetmeden gerçek ve tüzel kişiler için tapu kayıt bilgileri, malik bilgileri, hisse bilgileri ve harita üzerinden parsel bilgileri için sorgulama yapıp çıktı alabilmektedir. 

Yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 13. maddesine göre; « Avukatlar, görevleri ile ilişkili olarak TAKPAS arayüzleri veya internet servisleri üzerinden Türkiye Barolar Birliğinin alt kullanıcısı sıfatıyla taşınmaz bilgisini sorgulayabilir. Bu kapsamda avukat, ilgisini ortaya koyan ulaşmak istediği verinin dayanağı yazılı belgeyi (çek, senet, alacak belgesi, kira kontratı, icra takip yazısı ve benzeri) sisteme taratıp belgenin tarih ve/veya sayısını eklemek ve elektronik kabul beyanını e-imza ile onaylamak suretiyle ilgilinin sadece taşınmazının (pasif kayıt bilgisi dâhil) olup olmadığı bilgisine sistemden ulaşabilir. Bununla birlikte ilgisini ortaya koyan vekaletname taratılmak suretiyle yapılacak sorgulamalarda, hangi kişinin malvarlığının hangi amaçla sorgulandığına dair bilginin sisteme girilmesi ve elektronik kabul beyanının e-imza ile onaylanması suretiyle avukatın talebine bağlı olarak taşınmazın (pasif kayıt bilgisi dahil) bilgisine veya kayıt örneğine ulaşılmasına ve örnek alınmasına imkan verilir.« 

TBB’nin yayımladığı iki kılavuz (Kılavuz-1 ve Kılavuz-2) TAKPAS kullanımı bakımından yol gösterici niteliktedir. 

Konuya ilişkin TBB duyurusuna bu bağlantıdan ulaşılabilir. 

Comments

No comments yet.

Send Comment