Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Terörizm

Geride bıraktığımız 20 yıl içinde hem terör olaylarının sayısında önemli bir artış, hem de terör olgusunun niteliğinde önemli bir değişim yaşandı. Terörle mücadelede temel amaç demokrasinin ve hukuk devletinin korunması ve devamının sağlanması olmalıdır. Bu çalışmada, Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin terörle ilgili vermiş olduğu kararlar inceleme konusu yapılmıştır. İçtihat incelemesi yöntemiyle, demokrasi ve hukuk devleti sınırları içinde kalınarak terörizm tehdidi ile nasıl mücadele edilebileceği konusunda genel bir çerçeve ortaya konulması amaçlanmıştır.