Yargıtay 16. Ceza Dairesinde Bir Kararında "Suç Muhakemesi Hukuku" Kitabımıza Atıf Yaptı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/3811 esas no ve 2018/1402 karar nolu evrakında Bıçak Hukuk avukatlarından Prof. Dr. Vahit BIÇAK’ın “Suç Muhakemesi Hukuku” kitabından alıntı yaparak kararını verdi.