Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumunu

Sempozyum, adli bilişim ve siber güvenliğin teorik ve uygulamalı konularının hukuksal çerçevesi üzerinde yoğunlaşmıştır.