Türk-Amerikan Sanayi ve Ticaret Odasına Üye Olduk.